Gjorde ingen av de to sønnene farens vilje?

Gjerningene er mye viktigere enn ordene. Svært ofte blir det med tomme ord. Man kan jo ikke stole på alle. Anger er bedre enn løgn.

kr