Hva betyr Guds første bud?

Du skal ikke ha andre guder enn meg.

– Betyr det at ingen mennesker skal ha andre guder enn Ham?

– Betyr det at Han er rasist og redd for det ukjente?

– Betyr det at Han er den eneste levende Gud, og den eneste som kan og vil redde deg fra det onde? Som virkelig har omsorg for deg.

– Betyr det at Han gjerne ser at vi har fremmede guder?

– Betyr det at han MÅ straffe vår ulydighet? Hvem var Han ellers?

– Betyr det at Han likestiller religioners krav med sin Sønns dyre offer og frelsesverk på Golgata kors for alle menneskers skyld?

– Betyr det at Han vet bedre enn deg og meg hva som er best for oss?

kr