Homofili er synd, og kan ikke velsignes!

Jesus velsigner ikke synd. Han fordømmer den. Vi skal vende oss fra perverse og unaturlige tanker. I Ham. De er av verden. Derfor velsigner Den norske kirke dette. De tør ikke annet der. De livredd for sannheten. Derfor har de to. Så man kan gjøre akkurat som en vil. De er ikke så nøye på det der.

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 1.Kor.6,9-10.

Og:

Men  budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Fra dette har noen faret vill og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier eller de spørsmål de uttaler seg så selvsikkert om. Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.

En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere og hva det ellers kan  være som strider mot den sunne lære – etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd. 1.Tim.1,5-11.