Hinsides og hinsides, fru Blom

– Det denne personen har gjort er så hinsides og så redselsfullt, at det å snakke om formildende omstendigheter blir som å prøve å fylle vann i Atlanterhavet med teskje, sier Christie til VG.

Gud har en velsignet plan også her.

Det er da MYE mer hinsides og redselsfullt å tillate å drepe ufødte menneskebarn, altså bedrive folkemord uten å gi den strengeste straff som over hode kan gis slike massemordere? Som de ansvarlige på Stortinget. Forklar meg hvorfor det ene er lovlig, og ikke det andre!

Hvor er rettferdigheten i dette merkverdige landet? Når 77 drepte fødte er verre enn 15000 drepte ufødte: årlig i over 30 år, det sannelig være noe alvorlig galt med oss og vår rettsoppfatning, Christie.

Det høres virkelig uforstandig ut når såkalte kloke folk kan si så mye rart. Hvor er syndserkjennelsen din/vår? Dette kan jo bare ikke bli rettferdig.

Hele poenget er å ærlig innrømme syndene. Da tilgir Gud. Fristeren, Løgneren gjør selvsagt ikke det. Han vil og kan kun hevne.

Først må dommeren se på hva han selv gjør, før han dømmer andre. Er han medskyldig i det norske folkemordet ved sin stemmegivning til abortpro politikere, eller ikke? Har han stilt opp – tatt ansvar og forsvart dem som ingen forsvarer har, eller bryr han seg simpelthen ikke?

kr