He who is without sin, let him throw a stone first

5. søndag etter pinse

Har ingen fordømt deg?

Det nye testamente – NT

”Tidlig om morgenen kom han igjen til templet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem./ Now early in the morning He came again into the temple, and all the people came to Him; and He sat down and taught them.

De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham./ Then the scribes and Pharisees brought to Him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst,

Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?/ they said to Him, ”Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what do You say?”

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for./ This they say, testing Him, that they might have something of which to accuse Him.

Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden./ But Jesus stooped down and wrote on the ground with His finger, as though He did not hear.

Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!/ So when they continued asking Him, He raised Himself up and said to them, ”He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.”

Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden./ And again He stooped down and wrote on the ground.

Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der./ Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?/ When Jesus raised Himself up and saw no one but the woman, He said to her, ”Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?”

Hun sa: Ingen, herre!/ She said, ”No one, Lord.”

Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!”/ And Jesus said to her, ”Neither do I condemn you; go and sin no more.” Johannes/John 8,2-11.

FOR YOU WHO JUDGE PRACTICE THE SAME THINGS

The new testament

”Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer./ Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge,

For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme./ for in whatever you judge another, you condemn yourself; for you who judge practice the same things.

Vi vet at Guds dom, i samsvar med sannheten, er over dem som gjør slikt./ But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things.

Men du, menneske, som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme – mener du at du skal unnfly Guds dom/ And do you think this, O man, you who judge those practicing such things, and doing the same, that you will escape the judgment of God?

Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet?/ Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and longsuffering,

Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”/ not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Romerne/Romans 2,1-4.

THEY STOOPED THEIR EARS SO THAT THEY COULD NOT HEAR

Det gamle tesamente – GT

”Og Herrens ord kom til Sakarja, og det lød så:/ Then the word of the Lord came to Zechariah, saying,

Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre./ ”Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother.

Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte!/ Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart. Against his brother.

Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte./ ”But they refused to heed, shrugged their shoulders, and stopped their ears so that they could not hear.

Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter.”/ ”Yes, they made their hearts like flint, refusing to hear the law and the words which the Lord of hosts has sent by His Spirit through the former prophets. Sakarja/Zechariah 7,8-12a.