Gud sendte Sønnen til verden for å frelse den

Prekentekst for 2. pinsedag:

”For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.

Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.” Joh.3,16-21.

HAN BØD AT DE SKULLE BLI DØPT

Nytestamentlig lesetekst:

”Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.

Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.

Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?

Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn.” Apg.10,42-48a.

SÅ SIER HERREN, ISRAELS KONGE OG GJENLØSER

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt!

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre.

Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt.

De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene.

Èn skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! – og Israel skal han bruke som hedersnavn.

Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud:

Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.” Jes.44,2-6.