Guds ord, det er vårt arvevgods

Guds ord, det er vårt arvegods, Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, Vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, Vår trøst i liv og død; O Gud, hvordan det går, La dog mens verden står, Det i vår ætt nedarves!

Nikolaj Frederik S. Grundtvig