Guds menighet er jordens største under

Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår, Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår.

2. Så kommer dagen da alt hat skal smelte Som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt, da skal hans velde Gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde Og salige få se ham som han  er.

3. Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte Fra ham som aldri skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av kvaler, Som morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, Men kjemp frimodig, – se, jeg kommer snart!

Tekst: Ronald Fangen

Melodi: Anfinn Øien