Gud krever at Hans lov/bud skal følges

– Vi har rett og slett ikke noe valg. Om vi vil tilhøre Ham. Og vinne det evige livet.

Men hva sier de norske lovene? Gjør som det passer deg. Det er DU som bestemmer! Ikke Herren.

Ordet sier: Har du brutt ett bud, har du brutt alle. Er det noen som aldri har gjort dette?

Hvor det er godt å vite at vi kan få tilgivelse. For alle syndene våre. Mens det ennå er nådetid.

Det spørs imidlertid om Guds barn opplever Guds krav slik som verden/de ugudelige gjør. Gjør de det, er de ikke sanne kristne. (Med andre ord: Født på ny/omvendt.) Bare navnekristne. – Som kun følger Herrens lov og bud av og til. Akkurat når det passer dem. Dette kan Han selvfølgelig ikke godta.

Ingen barn kan oppdra seg selv. Da går det galt. Dette er djevelens vilje. Gjør som du lyster, sier Satan eller Forføreren.

kr