Gud kaller gjennom ulykker og terror

– men omvender de seg eller vi oss?

Det spørs om vi klarer å se at det er VI som er de skyldige.

Var Han rettferdig om Han ikke straffet ulydighet?

kr