Gud er trofast

I Paulus’ 1. brev til korinterne, kapittel 1, vers 9-13a står det:

Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.

For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere.

Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.

Er Kristus blitt delt?