GT, skrift nr 37 – Haggai

Profeten Haggai

Haggai, kapittel 1

1 Profeten Haggai virker i Jerusalem på perserkongen Darius’ tid, etter at jødene er kommet hjem fra Babel. Han går i rette med dem fordi de ikke har reist Herrens tempel, 1-4. Av den grunn har de ingen velsignelse over sitt arbeid, 5-6. Profeten oppmuntrer folket til å gå i gang med å bygge opp templet, og de tar fatt på oppgaven, 7-15.

1 I kong Darius’ andre regjeringsår, i den sjette måneden, på den første dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så:

2 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folket sier: Tiden til å bygge Herrens hus er ennå ikke kommet.

3 Da kom Herrens ord ved profeten Haggai:

4 Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette hus ligger i ruiner?

5 Nå sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere!

6 Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i.

7 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere!

8 Gå opp i fjellet og hent tømmer! Bygg huset! Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren.

9 Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren, hærskarenes Gud.

Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus.

10 Derfor har himmelen over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde.

11 Jeg har kalt tørke hit over landet og fjellene, over kornet og mosten og oljen, over alt som jorden bærer, over folk og fe og over alt arbeid dere gjør med hendene.

12 Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, sammen med resten av folket, hørte da på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham.

Og folket fryktet Herren.

13 Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket:

Jeg er med dere, sier Herren.

14 Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, hærskarenes Gud.

15 Det var den tjuefjerde dag i måneden, i den sjette måneden i kong Darius’ andre år.

Profeten Haggai

Haggai, kapittel 2

2 Profeten oppmuntrer stattholderen Serubabel og ypperstepresten Josva. Om det nå ser smått ut, så skal det nye tempel bli herligere enn Salomos, for Herren vil gjøre veldige gjerninger, 1-9, og om de bare går i gang med verket i lydighet, vil Herren rikt velsigne dem, 10-19. Til slutt et spesielt budskap til Serubabel, Herrens tjener og hans utvalgte, Davids ætling, om evig velsignelse – et løfte som viser fram mot Messias, 20-23.

1 I den sjuende måneden, på den tjueførste dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så:

2 Si til Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og til resten av folket:

3 Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?

4 Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren.

Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest!

Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid!

For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

5 Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast.

Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!

6 For så sier Herren, hærskarenes Gud:

Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.

7 Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

8 Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud.

9 Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud.

Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.

10 På den tjuefjerde dag i den niende måneden i Darius’ andre regjeringsår, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så:

11 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Spør nå prestene hva loven sier:
12 Om noen bærer hellig kjøtt i fliken av kappen sin, og kappefliken kommer i berøring med brød eller kokt mat eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? – Prestene svarte: Nei.

13 Så sa Haggai: Men om en som er blitt uren ved lik, kommer nær noe av dette, blir det da urent? – Prestene svarte: Ja, det blir urent.

14 Da tok Haggai til orde og sa: Slik er det med dette folket. Slik er det med disse menneskene i mine øyne, sier Herren, og slik er det med all deres henders gjerning. Det de ofrer der, det er urent.

15 Men legg dere nå på hjerte og gi akt på tiden fra denne dag og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel.

16 Kom noen den gang til en haug med kornbånd som han tenkte skulle gi tjue mål, så ble det bare ti. Kom noen til pressekaret for å øse opp femti spann, så ble det bare tjue.

17 Jeg slo dere med kornbrann og rust, med hagl over alt deres henders arbeid.

Men dere vendte dere ikke til meg, sier Herren.

18 Legg nå merke til tiden fra denne dag og framover, fra den tjuefjerde dag i den niende måneden like til den dag da grunnen til Herrens tempel ble lagt. Legg merke til dette:

19 Er det ennå såkorn i kornboden?

Ennå har verken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet gitt frukt.

Men fra i dag av vil jeg velsigne.

20 For annen gang kom Herrens ord til Haggai den tjuefjerde dag i måneden, og det lød så:

21 Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden.

22 Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt.

Jeg vil velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte, og de som rider på dem.

Den ene skal falle på den andres sverd.

23 På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, vil jeg ta deg, Serubabel, Sealtiels sønn, min tjener – sier Herren – og gjøre deg til en signetring.

For deg har jeg utvalgt, sier Herren, hærskarenes Gud.