Går de aborterte barna fortapt?

– Ikke hvis det enkelte barnet hadde omvendt seg. I nådetiden. Gud Herren vet hvem som hadde gjort det. Og ikke.

Hva med moren? Hun går heller ikke fortapt dersom hun av hjertet angrer sin synd, vender om og ber Jesus om tilgivelse.

Hva med han som fysisk drepte barnet?

Hva med myndighetene som virkelig tilrettelegger det hele?

Hva med velgerne? De utrolig likegyldige velgerne.

kr