Gå bort, og synd ikke mer!

Prekentekst for 5. søndag etter pinse:

”Tidlig om morgenen kom han igjen til templet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem.

De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham.

Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i  hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for.

Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.

Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!

Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden.

Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der.

Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?

Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!” Joh.8,2-11.

DU SOM DØMMER

Nytestamentlig lesetekst:

”Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer.

For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme.

Vi vet at Guds dom, i samsvar med sannheten, er over dem som gjør slikt.

Men du, menneske, som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme – mener du at du skal unnfly Guds dom?

Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet?

Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?” Rom.2,1-4. (Det vises til det foregående kapitlet. Se spesielt Rom.1,18-32)

DØM RETTFERDIG OG VIS BARMHJERTIGHET

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Og Herrens ord kom til Sakarja, og det lød så:

Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre.

Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte!

Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte.

Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter.” Sak.7,8-12a.