Fred være med dere!

Prekentekst for 1. søndag etter påske:

«Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem:

Fred være med dere!

Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem:

Fred være med dere!

Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.

Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!

Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren!

Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro!

Åtte dager deretter var hans disipler igjen inne, og Tomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa:

Fred være med dere!

Deretter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din hånd din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende!

Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!

Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.

Og mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved  troen skal ha liv i hans navn.» Joh.20,19-31.

Jeg undrer meg på hvorfor det bare er Matteus av evangelistene som har med at Judas angret sin synd og tok sitt eget liv. Her i Johannes-evangeliet får en til og med inntrykk av at han fortsatt er med i den utvalgte disippelflokken! Hvordan skal man forstå dette? Bare en uttrykksmåte? Et spørsmål om definisjon? For å vise at Tomas var en av de opprinnelige tolv? OK.

kr

———————————————————-

Død, hvor er din seier?

Nytestamentlig lesetekst:

«For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet:

Døden er oppslukt til seier.

Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!»  1.Kor15,53-57.

——————————————————————-

Dere er mine vitner!

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro meg og forstå at jeg er Gud. Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme.

Jeg, jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser. Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed gud blant dere.

Dere er mine vitner, og jeg er Gud.

Ja, fra dag ble til, er jeg det. Det er ingen som kan utfri av min hånd. Jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort?» Jes.43,10-13.