Deilig er den himmel blå

1. Deilig er den himmel blå, Lyst det er å se derpå, Hvor de gylne stjerner blinker, Hvor de smiler, hvor de vinker :/: Oss fra jorden opp til seg. :/:

2. Det var midt i julenatt, Hver en stjerne glimtet matt, Da med ett der ble å skue Én så klar på himlens bue :/: Som en liten stjernesol. :/:

3. Når den stjerne Lys og blid Lot seg se ved midnatts tid, Var det varslet i Guds rike At en konge uten like :/: Skulle fødes på vår jord. :/:

4. Stjernen ledet vise menn Til den Herre Kristus hen; Vi har òg en ledestjerne, Og når vi den følger gjerne, :/: Kommer vi til Jesus Krist. :/:

5. Denne stjerne lys og mild, Som kan aldri lede vill, Er hans guddoms ord det klare, Som han lot oss åpenbare :/: Til å lyse for å lyse fot. :/: