En av dere skal forråde meg

Prekentekst for Skjærtorsdag:

“På den første dag av de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet?

Han sa: Gå inn i byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.

Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv.

Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg.

De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre?

Men han svarte og sa: Den som dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det er skrevet om ham. Men ve det menneske som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født.

Men Judas, han som forrådte ham, tok til orde og sa: Det er vel ikke meg, rabbi?

Han sier til ham: Du sa det.

Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme.

Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.

Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag jeg drikker den ny med dere i min Fars rike.” Matt.26,17-29.

DERFOR ER VI ETT LEGEME ENDA VI ER MANGE

Nytestamentlig lesetekst:

Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme?

Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød.” 1.Kor.10,16-17.

DET SKAL VÆRE ET LAM UTEN LYTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam.

Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta.

Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder.

Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det.

De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitre urter skal de ete det.”

”På denne måten skal dere ete det: Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden.

Og dere skal ete det i hast, det er påske* for Herren.” *forbigang. 2.Mos.12,3-8 og 11.