Du blir ei glad før du hos Jesus hviler

1. Du blir ei glad før du hos Jesus hviler, Hos ham alene finner sjelen fred, Våkn opp og se at du mot døden iler! Men hvorfor dø når Jesus for deg led?

2. Hvor lenge vil du mot din Herre stride Og flykte fra den gode hyrdes hånd? Å, se din nød og stans din flukt i tide, Og kjemp ei lenger mot Gud Hellig Ånd!

3. Enn Herren venter deg med åpne armer, Han ser din nød og deg i møte går. Og gjerne over deg Han seg forbarmer Og bærer hjem til Gud sitt tapte får!!

4. Du vinner alt om du hans kall vil lyde, Hans kjærlighet gjør sjelen glad og rik! Først her på jord du deg i Gud får fryde Og så i himlen bli din Frelser lik.

Marius Giverholt