Do not be afraid, you have found favor

Maria budskapsdag

Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Det nye testamente – NT

”Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria./ Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary.

Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!/ And having come in, the angel said to her, ”Rejoice, highly favored one, the Lord is with you; blessed are you among women!”

Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være./ But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was.

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud./ Then the angel said to her, ”Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.

Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus./ ”And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name JESUS.

Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme./ ”He will be great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David. ”And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”

Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?/ Then Mary said to the angel, ”How can this be, since I do not know a man?”

Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn./ And the angel answered and said to her, ”The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God.

Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned./ ”Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age; and this is now the sixth month for her who was called barren.

For ingenting er umulig for Gud./ ”For with God nothing will be impossible.”

Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!/ Then Mary said, ”Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me according to your word.”

– Og engelen forlot henne.”/ And the angel departed from her. Lukas/Luke 1,26-38.

HE CONDEMNED SIN IN THE FLESH

The new testament

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus./ There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov./ For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.”/ For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Romerne/Romans 8,1-4.

THE VIRGIN SHALL CONCEIVE AND BEAR A SON

Det gamle testamente – GT

”Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!/ Moreover the Lord spoke again to Ahaz, saying, ”Ask a sign for yourself from the Lord your God; ask it either in the depth or in the height above.”

Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren./ But Ahaz said, ”I will not ask, nor will I test the Lord!”

Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?/ Then he said, ”Hear now, O house of David! Is it a small thing for you to weary men, but will you weary my God also?

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.”/ Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel.” Jesaja/Isaiah 7,10-14.