Det store gjestebudet

  

Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.

 

Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig.

 

Men alle som én begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt! En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt! Og en tredje sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.

 

Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.

 

Og tjeneren sa: Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom, og det er ennå rom.

 

Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.

 

For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid.” Luk.14,16-24.

 

 

Innbydelsen lød: ”Kom, for nå er det ferdig.” Men de innbudte hadde visst viktigere ting å gjøre. Mannen eller herren hadde nok lagt ned mye arbeid for å få i stand dette store gjestebudet. Og så svarte de at han måtte ha dem unnskyldt for at de ikke kunne komme. På grunn av hva? Åkeren kunne vel vente, den forsvant da ikke, eller? Oksene kunne antakelig prøves neste dag? Og hustruen kunne sikkert la mannen få gå siden han var buden i dette store gjestebudet? – Men nei. De sa: Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!

 

Sier du også det når Jesus kaller på og innbyr deg til å komme til Ham? Har du viktigere ting å foreta deg? Ha meg unnskyldt, Jesus, men jeg må gjøre ditt og datt først. Ellers går det meg ille.

 

Ingen ting er mer uforstandig enn å prioritere andre ting før Jesus. Kanskje får du ikke flere sjanser til å komme til Hans store gjestebud? Nådetiden din kan plutselig være over. DA er det for sent å komme!

 

kr      

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: