Det er Gud som all ære skal ha

Det er Gud som all ære skal ha.

Bare Han skal ha ære for sitt verk.

Ingen mennesker på jord kan ta æren til seg selv.

For det er Gud som all æren skal ha.