Derfor er jeg jo kommet

Prekentekst for Søndag før faste (Fastelavnssøndag):

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.

Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.

Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si: Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.

Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!

Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: En engel talte til ham.

Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld.

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.

Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.” Joh.12,24-33.

ÉN GUD OG ÉN MELLOMMANN

Nytestamentlig lesetekst:

”han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.”1.Tim.2,4-6.

DA SENDTE HERREN SERAFSLANGER INN BLANT FOLKET

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig.

De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten!

Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde.

Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses bad for folket.

Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve.

Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live.” 4.Mos.21,4-9.