Den gode hyrde

Prekentekst for 2. søndag etter påske:

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre.

For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene.  

Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene.

Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.» Joh.10,11-16.

——————————————————————

Kristus etterlot oss et eksempel

Nytestamentlig lesetekst:

«… fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i  hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig,

han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten.

Ved hans sår er dere blitt legt. 

Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.» 1.Pet.2,21b-25. 

——————————————————

Se, jeg kommer!

Gammeltestamentlig lesetekst:

«For så sier Herren Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem.

Som en hyrde ser til sin  hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde.

Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor.

På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell.

Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den  hvile, sier Herren Herren.

De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.» Esek.34,11-16a.