Dagbok fra celle 13 Børre Knudsen

10. DAG

Jesus sier: ‘Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri’. Det er langt flere enn mine venner fengselsfuglene som føler seg dømt og under Herrens fryktelige ord til Moses: ‘Han (Herren) hjemsøker fedrenes misgjerninger på barn og barnebarn, på dem i tredje og dem i fjerde ledd’ (2. Mos. 34,7).

At fedrenes svik hersker over barnas liv, hører med til den skremmende virkelighet som heter Guds vrede. Under denne vrede går 15.000 barn til grunne hvert eneste år her til lands. Barnas blod roper til himmelen om fedrenes misgjerninger. Og de sønnene som får leve, bærer det fordømte farsbilledet som en vanmaktens ånd inne i seg.

Fra denne fordømmelsen er det bare Sønnen som kan gjøre oss fri. Det gjør han ved å reise sin Fars billede som det frigjørende farsbillede i våre sinn. Prosessen heter: Omvendelse og syndenes forlatelse. Den profetiske ånd som driver dette frem, kalles Elias. Og målet er klart: ‘Å vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann’ (Mal. 4).

‘Å slå med bann’ er det sterkeste uttrykk for Guds dom. Det betyr at hele folket blir utslettet som Sodoma og Gomorra.

Og nå haster det å stille seg i gapet for Guds brennende vrede. Vi må kaste oss ned i bot og bønn der hvor vredens tjenere river våre barn i stykker. Her begynner omvendelsens vei. Herrens munn har talt.