Da Jesus satte sjelen fri

Da Jesus satte sjelen fri, Brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, Jeg glemte jordens sorg og ve.

Kor: Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar: Hvor Jesus er, jeg himlen har.

2. Så fjern Guds himmel syntes meg Før Jesus åpenbarte seg, Men nå har han den brakt så nær At himlen i mitt hjerte er.

3. Hva gjør det så om her på jord I hytte eller slott jeg bor? Er dagen skyfull eller klar, Hvor Jesus er, jeg himlen har.

4. Å dype fred, å stille ro! Gud selv vil i mitt hjerte bo! Å leve det er Kristus her, Og døden selv en vinning er.

Tekst: C. F. Butler og Thomas B. Barrat

Melodi: James M. Black