Da forlot djevelen ham

Prekentekst for 1. søndag i faste:

Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen./ Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten./ And when He had fasted forty days and forty nights, afterward He was hungry.

Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød!/ Now when the tempter came to Him, he said, ”If You are the Son of God, command that these stones become bread.”

Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn./ But He answered and said, ”It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ”

Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde. Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein./ Then the devil took Him up into the holy city, set Him on the pinnacle of the temple, and said to Him, ”If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written: ‘He shall give His angels charge over you,’ and ‘In their hands they shall bear you up, Lest you dash your foot against a stone.’ ”

Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud./ Jesus said to him, ”It is written again, ‘You shall not tempt the Lord your God.’ ”

Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg./ Again, thed devil took Him up on an exceedingly high mountain, and showed Him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to Him, ”All these things I will give You if You will fall down and worship me.”

Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe; og ham alene skal du tjene./ Then Jesus said to him, ”Away with you, Satan! For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve.’ ”

Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.”/ Then the devil left Him, and behold, angels came and ministered to Him. Matteus/Matthew 4,1-11.

LA OSS FINNE NÅDE TIL HJELP I RETTE TID

Nytestamentlig lesetekst:

”Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!/  Seing then that we have a great High Priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.

For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd./ For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin.

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.”/ Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace of help in time of need. Hebreerbrevet/Hebrews 4,14-16.

SÅ TOK HUN AV FRUKTEN OG ÅT

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet./ The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed.

Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt.”/  And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant for the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.

Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?/ Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, ”Has God indeed said, ‘You shall not eat of every tree of the garden’?”

Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere./ And the woman said to the serpent, ”We may eat the fruit of the trees of the garden; but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ‘You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die.’ ”

Da sa slangen: Dere kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt./ Then the serpent said to the woman, ”You will not surely die. ”For God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.

Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand./ So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to  make one wise,

Så hun tok av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt./ she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate.

Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet./ Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made themselves coverings.

Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen./ And they heard the sound of the Lord God in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden.

Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?/ Then the Lord God called to Adam and said to him, ”Where are you?”

Han svarte: Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg./ So he said, ”I heard Your voice in the garden, and I was afraid because I was naked; and I hid myself.”

Da sa han: Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av?/ And He said, ”Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?”

Adam sa: Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg åt./ Then the man said, ”The woman whom You gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate.”

Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det du har gjort?/ And the Lord God said to the woman, ”What is this you have done?”

Kvinnen svarte: Slangen dåret meg, og jeg åt./ The woman said, ”The serpent deceived me, and I ate.”

Da sa Gud Herren til slangen:

Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.

/ So the Lord God said to the serpent:

”Because you have done this, You are cursed more than all cattle, And more than every beast of the field; On your belly you shall go, And you shall eat dust All the days of your life. And I will put enmity Between you and the woman, And between your seed and her Seed; He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.”

Til kvinnen sa han:

 Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.

/ To the woman He said:

I will greatly multiply your sorrow and your conception; In pain you shall bring forth children, Your desire shall be for your husband, And he shall rule over you.”

Og til Adam sa han:

Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

/ Then to Adam He said,

”Because you heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, ‘You shall not eat of it’:

”Cursed is the ground for your sake; In toil you shall eat of it All the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, And you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread Till you return to the ground, For out of it you were taken; For dust you are, And to dust you shall return. 1.Mosebok/Genesis 2,8-9 og/and 3,1-19.