Come, all things are now ready

3. søndag etter pinse

Men alle som en begynte de å unnskylde seg.

Det nye testamente – NT

”Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange./ Then He said to him, ”A certain man gave a great supper and invited many,

Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig./ ”and sent his servant at supper time to say to those who were invited, ‘Come, for all things are now ready.’

Men alle som én begynte de å unnskylde seg./ ”But they all with one accord began to make excuses.

Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!/ The first said to him, ‘I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused.’

En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!/ ”And another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused.’

Og en tredje sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme./ ”Still another said, ‘I have married a wife, and therefore I cannot come.’

Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette./ ”So that servant came and reported these things to his master.

Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme./ Then the master of the house, being angry, said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind.’

Og tjeneren sa: Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom./ ”And the servant said, ‘Master, it is done as you commanded, and still there is room.’

Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt./ ”Then the master said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid.”/ ‘For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper.’ ” Lukas/Luke 14,16-24.

LET US BE GLAD AND REJOICE AND GIVE HIM GLORY

The new testament

”Og fra tronen gikk det ut en røst som sa:/ Then a voice came from the throne saying,

Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!/ ”Praise our God, all you His servants and those who fear Him, both small and great!”

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!/ And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters and as the sound of mighty thunderings, saying, ”Alleluia! For the Lord God Omnipotent reigns!

La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede./ ”Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready.”

Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin./ And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright,

For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger./ for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid!/ Then he said to me, ”Write: ‘Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb!’ ”

Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.”/ And he said to me, ”These are the true sayings of God.” Åpenbaringen/Revelation 19,5-9.

THE LORD WILL FOR ALL PEOPLE MAKE A FEAST

Det gamle testamente – GT

”Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete margfulle retter og med klaret, gammel vin./ And in this mountain The Lord of hosts will make for all people A feast of choice pieces, A feast of wines on the lees, Of fat things full of marrow, Of well-refined wines on the lees.

På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.”/ And He will destroy on this mountain The surface of the covering cast over all people, And the veil that is spread over all nations. Jesaja/Isaiah 25,6-7.