But who do you say that I am?

6. søndag etter pinse (Aposteldagen):

Du er Messias, den levende Guds sønn

Det nye testamente – NT

”Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier folk at Menneskesønnen er?/ When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, ”Who do men say that I, the Son of Man, am?”

De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene./ So they said, ”Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.”

Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?/ He said to them, ”But who do you say that I am?”

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn./ Simon Peter answered and said, ”You are the Christ, the Son of the living God.”

Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen./ Jesus answered and said to him, ”Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.

Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den./ ”And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it.

Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen./ ”And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.”

Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias.”/ Then He commanded His disciples that they should tell no one that He was Jesus the Christ. Matteus/Matthew 16,13-20.

YOU ARE A CHOSEN GENERATION

The new testament

”Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus./ Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme./ Therefore it is also contained in the Scripture, ”Behold, I lay in Zion A chief cornerstone, elect, precious, And he who believes on Him will by no means be put to shame.”

Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe./ Therefore, to you who believe, He is precious; but to those who are disobedient, ”The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone,” and ”A stone of stumbling And a rock of offense.”

Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt./ They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.”/ But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light; who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. 1. Peter 2,4-10.

BEFORE I FORMED YOU IN THE WOMB I KNEW YOU

Det gamle testamente – GT

”Herrens ord kom til meg, og det lød så:/ Then the word of the Lord came to me, saying:

Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene./ ”Before I formed you in the womb I knew you; Before you were born I sacrificed you; I ordained you a prophet to the nations.”

Men jeg sa: Å, Herre, Herre! Se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung./ Then said I: ”Behold, I cannot speak, for I am a youth.”

Da sa Herren til meg: Si ikke: Jeg er ung! Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale./ But the Lord said to me: ”Do not say, ‘I am a youth,’ For you shall go to all to whom I send you, And whatever I command you, you shall speak.

Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren./ Do not be afraid of their faces, For I am with you to deliver you,” says the Lord.

Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.”/ Then the Lord put forth His hand and touched my mouth, and the Lord said to me: ”Behold, I have put My words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, To root out and to pull down, To destroy and to throw down, To build and to plant.” Jeremia/Jeremiah 1,4-10.