Bli med, bli med til livet!

Bli med, bli med til livet! Der kongers konge er Som unge viljer verver  Til kamp i lysets hær. Og villig fram vi møter, Som dogg, i hellig skrud. Vi bygge vil Guds rike, Vi tjene vil vår Gud.

2. Bli med, bli med til livet! Så lyder Jesu kall. Han vil oss fremad føre Og fri vår fot fra fall. Han vil oss eie, adle Og gi oss mål og méd. Han gir oss ungdomslykken, Han gir vårt hjerte fred.

3. Bli med, bli med til livet! Begynn i unge år! Da vernes vi mot mørket, Mot syndens dype sår, Da lever vi i lyset, Og lysets barn vi blir, Og bærer frukt som varer – Mens det mot høsten lir.

4. Bli med i Jesu fylking Og skill med verden lag! La Jesus Krist få eie Vår korte arbeidsdag! Først da får livet mening, Først da nås livets mål – Han gir oss varme hjerter, Han gir vår vilje stål.

5. Bli med, bli med til livet! Til himlens gode land, Der synd og sorg er ukjent Og aldri dø vi kan. Vi kommer, ja vi kommer, Å Jesus, vi blir med Til livets lyse sommer, Til evig liv og fred.