And he arose and came to his father

4. søndag etter pinse

Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn

Det nye testamente – NT

”Og han sa: En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den del av boet som faller på meg! Han skiftet da sin eiendom mellom dem./ Then He said: ”A certain man had two sons. And the younger of them said to his father, ‘Father, give me the portion of goods that falls to me.’ So he divided to them his livelihood.

Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv./ ”And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living.

Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød./ ”But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want.

Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin./ ”Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine.

Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Og ingen gav ham noe./ ”And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything.

Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult./ ”But when he came to himself, he said, ‘How many of my father’s hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk./ ‘I will arise and go to my father, and I will say to him, ”Father, I have sinned against heaven and before you, ”and I am no  longer worthy to be called your son.  Make me like one of your hired servants.” ’

Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham./ ”And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him.

Da sa sønnen til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn./ ”And the son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son.’

Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!/ ”But the father said to his servants, ‘Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. ”And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry;

For denne min sønn var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade./ ‘for this my son was dead and is alive again; he was lost and is found.’ And they began to be merry.

Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være./ ”Now his older son was in the fields. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. ”So he called one of the servants and asked what these things meant.

Han sa til ham: Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake./ ”And he said to him, ‘Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf.’

Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham./ ”But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him.

Men han svarte og sa til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine./ ”So he answered and said to his father, ‘Lo, these many years I have been serving you; I never transgressed your commandments at any time; and yet you never gave me a young goat, that I make merry with my friends.

Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham!/ ‘But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him.’

Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt! Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.”/ ”And he said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours. ‘It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found.’   Lukas/Luke 15,11-32.

GOD RESIST THE PROUD

The new testament

”Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre./ Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility, for

For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde./ ”God resist the proud, But gives grace to the humble.”

Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid./ Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time,

Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere./ casting all your care upon Him, for He cares for you.

Vær edrue, våk!/ Be sober, be viglant;

Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke./ because your adversary the devil walks about, like a roaring lion, seeking whom he may devour.

Stå ham imot, faste i troen!/ Resist him, steadfast in the faith,

For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser./ knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.

Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere./ But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you.

Ham tilhører makten i all evighet! Amen.”/ To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.  1. Peter 5,5b-11.

I WAS FOUND BY THOSE WHO DID NOT SEEK ME

Det gamle testamente – GT

”Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg!/ ”I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am.’

Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker.”/ I have stretched out My hands all day long to a rebellious people Who walk in a way that is not good, According to their own thoughts; Jesaja/Isaiah 65,1-2.