Allah er ikke Gud

Allah er en avgud. Falske guder må vi avvise.

Dette er en djevelens forkledning. Muslimene tror (er blitt opplært til det: av feilbarlige mennesker) de tilber Gud, men da var de jo ikke islamister og muhammedanere …

Du bør finne ut hvem Allah er, og du bør finne ut hvem Jesus er.

Vi kristne hjelper dem ikke ved å la dem seile sin egen sjø når vi vet hvem som er den eneste levende, nådefulle og sanne Gud. Han som døde for og elsker absolutt alle mennesker.

Og vi hjelper dem iallfall ikke om vi legger alt til rette for deres mange særlige krav. Gud Herren tåler ikke avgudsdyrkelse.

kr