Abort

Fredag, 3. april -09

 

Hva er abort?

 

Abort (provosert sådan) er intet mindre enn mord eller drap. Overlagt drap. Av fullstendig forsvarsløse, sårbare og rettsløse levende, ennå ufødte og uferdige barn/mennesker – skapt, formet, og ønsket av Gud Herren. Akkurat slik. Vet de ikke at Han har en velsignet plan med dem og oss alle? Hvorfor vet de så ikke det? Har ingen fått fortelle dem dette? Hvordan kan ”normale” mennesker kjøpe mord eller forsvare slikt? Det er stor synd mot Gud og Hans bud. Kan i grunnen DE snakke [varmt/særlig troverdig] om menneskerettigheter? Eller noe annet, for den sakens skyld. Blir ikke en slik politikk temmelig falsk og egoistisk? Sånt fortjener selvfølgelig ingen stemme. Først meg selv og så meg selv!

 

Hva er foreldres ansvar?

 

– Å gi barnet livets rett, og et godt liv. Vise det veien til Jesus. Man kan da ikke mene at fordi de ikke ser ut til å greie den oppgaven, så er løsningen å drepe barnet? Om de foretrekker det. Hva slags logikk og tankegang er dette? Er vi altså ikke klokere i 2009? Eller mer opplyst.

 

Bare det ennå ikke er gammelt nok, har visst noen funnet ut at de kan stresse, plage, pine og myrde det bitte lille vilt panisk hikstende og ”fortapte” barnet i mors mage. Hvis de vil. Det er jo tillatt! I vårt ”demokratiske” land. Det er slett ikke til å undres over at folk blir skikkelig forvirra og får syke ideer inni hodene sine. I Norge foregår vitterlig folkemord i stor stil! Og flertallet syns det er helt i orden, ja sågar flott. Men det må gjøres av ”kvalifiserte leger”. Da har myndigheter og foreldre kjøpt seg fri. Tror de. Og gjort andre til de skyldige. Stakkars vårt selvgode fedreland. Spesielt myndighetene.

 

Det er ganske enkelt umulig at oppegående mennesker ikke forstår at abort er riv ruskende galt. Uansett. Dyrene har utvilsomt mye sunnere ansvarsfølelse for sitt avkom.

 

Denne galskapen må stoppes snarest!

 

Hvorfor er det verre å drepe et voksent menneske enn et ufødt barn? Dette er jo ulovlig. Men … Det er fullt lovlig å myrde et hjelpeløst og hysterisk lite barn i mammas mage! Hva tenker de på? Hører de ikke at barnet hyler og skriker: Hjelp meg! Jeg er uskyldig! Herre, frels meg!?

 

”De må få velge det selv”, svarer mange jeg hittil har utfordret og spurt om de vil skrive under på en liste for å få registrert Abort-motstanderne som parti. Hvilken nestekjærlighet! Hvilken likegyldighet! Hvilken ansvarsfraskrivelse! Bør de ikke heller oppfordres til å gjøre Guds vilje, det eneste riktige? Noen som våger det, må bare ofre seg. Enda mer. For mennesket OG for Herren. Folk forstår tydeligvis ikke alvoret når de gir sin stemme til djevelen istedenfor Gud. Eller kanskje de ikke engang skjønner/ser at det er dette de gjør? Man er visst redd for å gi dem som konsekvent er imot drap en sjanse? Det er behageligst å overdøve disse og gjemme bort denne ufattelige tragedien. De likegyldige er avgjort de farligste. De som skyver alt ansvar over på andre. Hva med litt positivitet?

 

Men hva når du også en gang får åpenbart alt dette? En dag skal jo alle se, enten de ville eller ikke. Alt skal fram i lyset. Bare du har forstått hva du da må gjøre! At det fremdeles er nådetid (for deg).

 

Hevnen hører meg til, sier Herren. Hva mener Han med det? At enhver som ikke omvender seg når Jesus kaller, skal og må hevnes rettferdig. Av Gud. For gjorde Han ikke det, forsto vi ingen ting. Vi kunne ikke evne å skjelne mellom riktig og galt. Hvis det ikke var så farlig. Hans advarsler er gitt oss for at vi skal ta dem til oss og våkne, og tro Ordet – før det er for sent. Han ofret ikke sin eneste Sønn/Jesus for moro skyld. Men for at vi skulle finne nåde og fred hos Ham. Ved Frelseren.

 

Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.” Sal.103,6-10. Vel og merke hvis vi omvender oss og tar imot Guds dyrebare gave.

 

Så lenge det er tid, er det mulighet! Til å be Jesus om tilgivelse. For all vår synd. Han ser om vi virkelig mener noe med vår omvendelse. Det er tilgivelse å få for enhver som oppriktig ønsker det. Man må bare vedgå synden(e) og be Herren om tilgivelse for den/dem. I tiden. Mens en lever.

 

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: