Arkiv for januar 2017

Stakkars ulydige (i) Norge

tirsdag 31. januar 2017

Djevelens tjenere lager seg sin egen sannhet. De tror åpenbart kun på seg selv. Flertallet og populismen styrer dem.

De som så gjerne vil ha rett til å drepe levende gudskapte mennesker, ja til og med dyrebare (for Han som formet dem) ufødte barn! Hva tenker de egentlig på? Eller hvor langt tenker de?

Og folkesykdommen homofili … Gud skaper ikke noe Han er imot. Men fristeren har sine knep. Lurer oss gladelig rett i fella. Fortapelsen/pinen. Den evige. Forferdelig. Alt er tillatt. Alt blir godtatt.

Er vi virkelig så blåøyde og likegyldige?

Mange som kaller seg kristne farer med løgn. Da tjener de djevelen.

Kirken er blitt en røverhule. Ingen bør forville seg inn der.

Vend om, før det er for sent! Snart kommer Han for å dømme rettferdig.

kr

Team Bachstad skjønner/ser jo ikke så mye

tirsdag 31. januar 2017

1. Alle folk/mennesker som tilber og følger andre (stendøde) guder enn Herren og virkelig våger å likestille Jesus med dem; ber jo den eneste levende og sanne Gud om straff, og får den, selvfølgelig, før eller senere. I tiden og. (22. juli var nok bare en begynnelse.)

FOR at de skal omvende seg. Men gjør de det? Har de skjønt poenget?

Med all tydelighet hever man seg over Frelseren og Hans verk på Golgata for vår og våre synders skyld. Dette er bra, tror de.

2. Norge er mye verre enn Røde Kmehr og andre mordere.

Hvor mange levende ufødte barn er blitt bestialsk drept på våre sykehus, Bachstad? Og ingen protesterer på det!! Man bryr seg mye heller med alt det ‘gale’ USAs nye president og alle andre gjør.

Hvem skal vi alle dømmes av?

Hvorfor går vi rundt og bare sover? Har du prøvet å tro på Jesus?

kr

‘Go your way; your son lives’

søndag 29. januar 2017

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk.

Det nye testamente – NT

”Han kom igjen til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin./ So Jesus came again to Cana of Galilee where He had made the water wine.

Og i Kapernaum var det en kongelig embetsmann som hadde en sønn som var syk./ And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.

Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og bad ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær./ When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to Him and implored Him to come down and heal his son, for he was at the point of death.

Jesus sa da til ham: Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro./ Then Jesus said to him, ”Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe.

Kongens mann sier til ham: Herre kom ned før mitt barn dør!/ The nobleman said to Him, ”Sir, come down before my child dies!”

Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever!/ Jesus said to him, ”Go your way; your son lives.”

Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk./ So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way.

Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham. De sa til ham: I går ved den sjuende time forlot feberen ham./ And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, ”Your son lives!” Then he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, ”Yesterday at the seventh hour the fever left him.”

Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham: Din sønn lever!/ So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, ”Your son lives.”

Og han trodde, han selv og hele hans hus./ And he himself believed, and his whole household.

Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea.”/ This again is the second sign Jesus did when He had come out of Judea into Galilee. Johannes/John 4,46-54.

FOR I AM NOT ASHAMED OF THE GOSPEL

The new testament

”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker./ For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.

For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro./ For in the righteousness of God is revealed from faith to faith;

Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.”/ as it is written, ”The just shall live by faith.” Romerne/Romans 1,16-17

BUT NAAMAN BECAME FURIOS

Det gamle testamente – GT

”Na’aman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet./ Now Naaman, commander of the army of the king of Syria was a great and honorable man in the eyes of his master,

For Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp./ because by him the Lord had given victory to Syria.

Han var en veldig stridsmann, men spedalsk./ He was also a mighty man of valor, but a leper.

Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Na’amans hustru./ And the Syrians had gone out on raids, and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman’s wife.

Hun sa til sin frue: Bare min herre var hos profeten i Samaria! Da skulle han nok fri ham fra spedalskheten./ Then she said to her mistress, ”If only my master were with the prophet who is in Samaria! For he would heal him of his leprosy.”

Na’aman gikk inn til sin herre og fortalte ham det og sa: Så og så har piken fra Israels land sagt./ And Naaman went in and told his master, saying, ”Thus and thus said the girl who is from the land of Israel.”

Da sa kongen i Syria: Dra dit! Så vil jeg sende et brev til Israels konge./ Then the king of Syria said, ”Go now, and I will send a letter to the king of Israel.”

– Han drog så av sted og tok med seg ti talenter sølv og seks tusen sekel gull og ti festkledninger.”/ So he departed and took with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold, and ten changes of clothing.

”Så kom Na’aman med sine hester og sin vogn og stanset ved døren til Elisas hus./ Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha’s house.

Og Elisa sendte et bud ut til ham og sa: Gå og bad deg sju ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren./ And Eiisha sent a messenger to him, saying, ”Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean.”

Da ble Na’aman vred og drog bort og sa: Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten./ But Naaman became furious, and went away and said, ”Indeed I said to myself, ‘He will surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place, and heal the leprosy.’

Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels vann! Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren?/ ”Are not the Abanah and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all waters in Israel? Could I not wash in them and be clean?”

Og han vendte om og drog bort i vrede./ So he turned and went away in a rage.

Men hans tjenere trådte fram og talte til ham og sa: Dersom profeten hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor meget mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren!/ And his servants came near and spoke to him, and said, ”My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then, when he says to you, ‘Wash, and be clean’?”

Så drog han ned og dukket seg sju ganger i Jordan, slik Guds mann hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren./ So he went down and dipped seven times in the Jordan, according to the saying of the man of God; and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean.

Da vendte han tilbake til Guds mann med hele sitt følge. Og da han kom dit, stod han fram for ham og sa: Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på jorden uten i Israel! Så ta nå imot en gave av din tjener!”/ And he returned to the man of God, he and all his aides, and came and stood before him; and he said, ”Indeed, now I know that there is no God in all the earth, except in Israel; now therefore, please take a gift from your servant.” 2.Kongebok/2. Kings 5,1-5 og 9-15.

Har du prøvet å tro på din Frelser

søndag 29. januar 2017

1. Har du prøvet å tro på din Frelser Når ditt hjerte var tynget og trett? Har du kjent at ved troen på Jesus Vil ditt liv og din vandring bli lett?

Kor: Ja, jeg har prøvet å tro på Jesus, Og jeg har funnet at det går an. Hva ingen andre i verden kunne, Det både ville og kunne han!

2. Har du prøvet å følge hans fotspor For å søke ditt evige gavn? Har du sett at hva før var umulig, Kan du gjøre i tro på hans navn?

3. Har du prøvet når Djevelen frister, Da i troen å stå ham imot? Har du sett at ved tillit til Jesus Er din dødsfiende trådt under fot?

4. Har du prøvet å vandre med Jesus Når de andre ei våget å gå? Har du prøvet alene blant mange Som hans lydige vitne å stå?

5. Har du prøvet tross alt hva du føler, Deg å klynge i tro til hans ord? Har du smakt av den himmelske glede Som han skjenker til alle som tror?

Hans Jacob Mygind

Ja til positive Donalds

lørdag 28. januar 2017

Verden trenger uredde og myndige menn. Som kan finne på mye rart. Det er altfor mange feige populistiske mannfolk rundtomkring.

Donald kan sette alle Dolly-ene på plass. Kjempeviktig. Endelig en mann som våger å ta ansvar!

kr

Men hva sier Gud om homofili?

tirsdag 24. januar 2017

‘My hour has not yet come’

søndag 22. januar 2017

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

Og hans disipler trodde på ham.

Det nye testamente – NT

”Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet./ On the third day there was as wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and His disciples were invited to the wedding.

Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin./ And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Him, ”They have no wine.”

Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet./ Jesus said to her, ”Woman, what does your concern have to do with Me? My hour has not yet come.”

Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier til dere, det skal dere gjøre./ His mother said to the servants, ”Whatever He says to you, do it.”

Nå stod der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker./ Now there were set there six waterpots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing twenty or thirty gallons apiece.

Jesus sa til dem: Fyll karene med vann!/ Jesus said to them, ”Fill the waterpots with water.”

Og de fylte dem til randen./ And they filled them up to the brim.

Så sa han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren!/ And He said to them, ”Draw some out now, and take it to the master of the feast.”

Og de bar det til ham./ And they took it.

Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet./ When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from (but the servants who had drawn the water knew),

Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham: Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå!/ the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, ”Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now!”

Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet./ This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested His glory;

Og hans disipler trodde på ham.”/ and His disciples believed in Him. Johannes/John 2,1-11.

THE GRACE OF GOD THAT BRINGS SALVATION HAS APPEARED

The new testament

”For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker./ For the grace of God that brings salvation has appeared to all men,

Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,/ teaching us that, denying ungodliness and wordly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age,

mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,/ looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ,

han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.”/ who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Titus 2,11-14.

I WILL BE GRACIOUS

De gamle testamente – GT

”Men han sa: La meg da få se din herlighet!/ And he said, ”Please, show me Your glory.”

Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn./ Then He said, ”I will make all My goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you.

For jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over./ I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion.”

Og han sa: Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve./ But He said, ”You cannot see My face; for no man shall see Me and live.”

Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på klippen./ And the Lord said, ”Here is a place by Me, and you shall stand on the rock.

Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi./ ”So it shall be while My glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock, and will cover you with My hand while I pass by.

Så vil jeg ta min hånd bort./ Then I will take away My hand,

Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.”/ and you shall see My back; but My face shall not be seen.” 2.Mosebok/Exodus 33,18-23.

Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

søndag 22. januar 2017

1. Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære, Dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være. Hvor er jeg sæl Som kan med liv og med sjel Tjene så nådig en Herre!

2. Å, at jeg kunne så gjerne jeg ville Prise deg, Fader, all miskunns og kjærlighets kilde! Til alt ditt verk Gjør meg lærvillig og sterk, La meg ditt vennskap ei spille!

3. Vekk selv mitt sinn og oppmuntre meg flittig å sjunge! Til din takksigelse løsne min stammende tunge! Immanuel, Du bor i legem og sjel Prises av gamle og unge!

Dansk

Dagbok fra celle 13 av Børre Knudsen

lørdag 21. januar 2017

(Side 3:) Til Balsfjord Lensmannskontor.

SONING AV SUBSIDIÆR FENGSELSSTRAFF.

Jeg har mottatt Deres brev av 16. juni d.å.

De nevnte bøter og gebyrer vil ikke bli betalt. Begge bøtene fikk jeg fordi jeg sammen med andre kristne forsøkte å hindre at små barn ble drept ved offentlige sykehus. Vi brukte bare ikke-voldelige midler som bønn og salmesang, men de som skulle ta livet av barna, følte seg så hemmet i sitt forsett at de budsendte politiet.

Da politiet kom, anmodet de oss om å flytte oss fra stedet. Det sa vi oss villige til, dersom politiet ville overta vaktholdet og passe på at barna ikke led overlast. Men politiet sa klart fra om at de ikke ville verne barnas liv. Da nektet vi selvsagt å forlate åstedet. Vi visste jo at barna ville bli drept så snart ingen var til stede og protesterte.

For barnas skyld var vi nødt til å sette oss opp imot politifolk som ikke gjorde sin plikt. Det var politiet som gjorde en rettsstridig handling da de forlot hjelpeløse barn i en livstruende situasjon, og fjernet de eneste som hadde mot og vilje til å forsvare barna. Disse barna ble umiddelbart etterpå drept.

Jeg kan ikke betale rettsvesenet for å opptre på en slik måte. En dom som legger til grunn at det er rett å drepe barn i mors liv, er ikke uten videre rettsgyldig. Slike dommer og slike handlinger vil en dag bli overprøvet for en høyere rett.

For øvrig følger vi en konsekvent ikke-voldelig linje i denne kampen for barnas rett til å leve, og jeg vil ikke motsette meg å bli satt i fengsel.

Mestervik, 25. juni 1994   Med vennlig hilsen Børre Knudsen.

 

(Forside:) DAGBOK fra celle 13 Børre Knudsen

(Side 2:) PROLOG

Til leger som utfører fosterdrap uten tvingende medisinske grunner.

KJÆRE MEDMENNESKE.

Vi kommer ikke hit som uvedkommende, men i embeds medfør. Derfor bærer vi prestedrakt. Vi har et budskap til deg fra Gud. De barna i mors liv som du har tenkt å drepe, de er vernet av hans lov. Han har gitt dem livet, og du har ingen rett til å ta det fra dem. Sammen med livet har Gud gitt dem retten til å leve.

Du har selv vært en slik liten hjelpeløs en, og du lever idag fordi ingen fant på å krenke din rett. Det samme gjelder oss.

Vi må si med Job: ”Har ikke han som skapte meg i mors liv, skapt også dem, og har ikke en og den samme dannet oss i mors liv?” (Jobs bok 31,15).

Solidaritetens lov krever av oss at vi gjør det vi kan for å berge disse barna. Vi må gi dem det vern vi selv hadde trengt i samme situasjon. Idag blir du minnet om at du er et menneske. Du står til ansvar for den levende Gud. Du må ta deg av disse barna som deres lege og medmenneske, – ikke som deres fiende!

Men vil du ikke høre på samvittighetens røst, så er det vår plikt å gjøre det som står i vår makt for å hindre deg å drepe dem som Gud har befalt i vår omsorg.

Ludvig Nessa              Børre Knudsen

Norge er et livsfarlig og forførende land

fredag 20. januar 2017

– De (åndelig) blinde og døve ser eller forstår jo ikke det. Og iallfall ikke ego flyktninger som kommer på det ufødte barnets bekostning. Hvilken ufattelig tragedie!

kr