Arkiv for november 2016

Er esler sta?

tirsdag 29. november 2016

PK: Ja. I Afrika kalles de for veiens herre fordi de ikke flytter seg for kjøretøy

– Akkurat.

– Men var de sta på Jesu tid også? Det var sikkert ikke sæli mange andre kjøretøyer da? De flytta seg vel for svære hester?

PK: Har nok alltid vært stae!! Vi leser om Bileam i 4. Mos og eselet han måtte piske for å få det til å gå.

Loose them and bring them to Me

søndag 27. november 2016

1. søndag i advent

Se, din konge kommer til deg

Det nye testamente – NT

”Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg./ Now when they drew near Jerusalem, and came to Bethphage, at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, ”Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to Me.

Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem./ ”And if anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord has need of them,’ and immediately he will send them.”

Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole./ All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying:

”Tell the daughter of Zion, ‘Behold, your King is coming to you, Lowly, and sitting on a donkey, A colt, the foal of a donkey,’ ”

Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem./ So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set Him on them.

Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien./ And a very great multitude spread their clothes on the road; others cut down branches from the trees and spread them on the road.

Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!”/ Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying:

”Hosanna to the Son of David! ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!’ Hosanna in the highest!” Matteus/Matthew 21,1-9.

LET US WALK PROPERLY

The new testament

“Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen./ And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep; for now our salvation is nearer than when we first believed.

Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen./ The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light.

La oss ferdes sømmelig, som om dagen – ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse./ Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy.

Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!”/ But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts. Romerne/Romans 13,11-14.

SURELY YOUR SALVATION IS COMING

Det gamle testamente – GT

“Dra inn! Dra inn gjennom portene, rydd veien for folket! Bygg, bygg veien, rens den for stein, løft et banner for folkene!/ Go through! Go through the gates! Prepare the way for the people; Build up, Build up the highway! Take out the stones, Lift up a banner for the peoples!

Se, Herren lar det lyde til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer! Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham./ Indeed the Lord has proclaimed To the end of the world: “Say to the daughter of Zion, ‘Surely your salvation is coming; Behold, His reward is with Him.’

Og de skal kalles det hellige folk, Herrens gjenløste. Og du selv skal kalles den søkte, den by som ikke er forlatt.”/ And they shall call them The Holy People, The Redeemed of the Lord; And you shall be called Sought Out, A City Not Forsaken. Jesaja/Isaiah 62,10-12.

Hosianna, Davids son

søndag 27. november 2016

1. Hosianna, Davids son, velsigna vere han! Velsigna Davids son som kjem i Herrens namn! Hosianna i det høgste, Hosianna, Davids son! Velsigna, velsigna, velsigna vere han! Velsigna Davids son som kjem i Herrens namn!

Matteus 21,9

Sjakk er bare ikke livet. Jesus er Livet.

fredag 25. november 2016

Gud vil noe nytt!

onsdag 23. november 2016

Han vil samle sanne kristne, ikke spre dem.

De mange forvirrende kirkesamfunnenes tid er sannsynligvis forbi.

Internett er avgjort det nye redskapet! Her kan alle bidra/vitne/vinne andre for og i Jesus.

kr

Kun én tro og rett tolk, ikke flere

onsdag 23. november 2016

DHÅ ber ikke mennesker tolke Ham. Han formaner oss kun å gjøre Herrens vilje!

kr

Bare én sannhet, ikke mange

tirsdag 22. november 2016

Those who were ready went in with Him

søndag 20. november 2016

Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen)

Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.

Det nye testamente – NT

”Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen./ ”Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.

Men fem av dem var uforstandige og fem kloke./ ”Now five of them were wise, and five were foolish.

De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg./ ”Those who were foolish took their lamps and took no oil with them,

Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine./ ”but the wise took oil in their vessels with their lamps.

Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov./ ”But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept.

Men midt på natten lød det et rop:/ ”And at midnight a cry was heard;

Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!/ ‘Behold, the bridegroom is coming; go out to meet him!’

Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand./ ”Then all those virgins arose and trimmed their lamps?

Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!/ ”And the foolish said to the wise, ‘Give us some of your oil, for our lamps are going out.’

Men de kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv./ ”But the wise answered, saying, ‘No, lest there should not be enough for us and you; but go rather to those who sell, and buy for yourselves.’

Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen./ ”And while they went to buy, the bridegroom came,

Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten./ and those who were ready went in with him to the wedding,

Og døren ble stengt./ and the door was shut.

Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa:/ ”Afterward the other virgins came also, saying,

Herre, herre, lukk opp for oss!/ ‘Lord, Lord, open to us!’

Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!/ ”But he answered and said, ‘Assuredly, I say to you, I do not know you.’

Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.”/ ”Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Matteus/Matthew 25,1-13.

BLESSED ARE THOSE WHO DO HIS COMMANDMENTS

The new testament

”Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver enhver igjen etter som hans gjerning er./ ”And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give every one according to his work.

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden./ ”I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”

Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden./ Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city.

Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn./ But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters, and whoever loves and practices a lie.

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne/ ”I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things in the churches. I am the Root and the Offspring of David, the Bright and Morning Star.”

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!/ And the Spirit and the bride say, ”Come!” And let him who hears say, ”Come!” And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Åpenbaringen/Revelation 22,12-17

AND YOU FORGET THE LORD, YOUR MAKER

Det gamle testamente – GT

”Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte./ So the ransomed of the Lord shall return, And come to Zion with singing, With everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness; Sorrow and sighing shall flee away.

Jeg, jeg er den som trøster dere./ ”I, even I, am He who comforts you.

Hvem er du, at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress, og at du glemmer Herren, din skaper, som utspente himmelen og grunnfestet jorden – at du alltid hele dagen engster deg for undertrykkerens vrede, når han legger pilen til rette for å ødelegge?/ Who are you that you should be afraid Of a man who wlll die, And of the son of a man who will be made like grass? And you forget the Lord, your Maker, Who stretched out the heavens And laid the foundations of the earth; You have feared continually every day Because of the fury of the oppressor? When he has prepared to destroy.

For hvor er undertrykkerens vrede?/ And where is the fury of the compressor?

Snart skal den som ligger i lenker bli løst! Han skal ikke dø og gå i graven. Han skal ikke mangle sitt brød./ The captive exile hastens, that he may be loosed, That he should not die in the pit, And that his bread should not fail.

Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet så dets bølger bruser./ But I am the Lord your God, Who divided the sea whose waves roared –

Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.”/ The Lord of hosts is His name. Jesaja/Isaiah 51,11-15.

Jesus, åpne du mitt øre

søndag 20. november 2016

1. Jesus, åpne du mitt øre Ved din gode Hellig Ånd, Ved mitt hjerte må du røre, Ta det i din frelser hånd. Følg meg, før meg hvor jeg går, Så i lydighet jeg står Til din vilje rett å gjøre, Og ditt Ord med fryd å høre!

2. Under dine henders skygge, i din kirkes trygge bo La meg alltid hos deg bygge, Styrk meg, hold meg i din tro! Hugg hver syndig tanke ned Som vil røve hjertets fred, Vil meg friste og forføre, Hugg den av, du kan det gjøre!

3. Du all verdens lyst og glede, Du all jordens salighet, Bli du hos meg, vær til stede, Og min sjel for deg bered! Helt til dødens siste stund Rør mitt hjerte, ånd og munn! Styrk min tro, la mitt elende Sluttes med en salig ende!

Thomas Kingo

Det finnes kun én eneste levende Gud

onsdag 16. november 2016

– Og Han kan/skal/må ikke likestilles med fullstendig livløse avguder! Da har vi misforstått Jesus totalt.

Så lenge vi driver med dette, gjør vi ikke Hans vilje, men Satans. Vi MÅ våkne og omvende oss: før det er for sent!

Æren er bare Guds, aldeles ikke vår.

kr