Arkiv for juni 2016

Hvorfor bryr ikke alle seg om oss ufødte?

lørdag 11. juni 2016

– Hva galt har VI gjort?

Ikke et eneste monument har vi som de har myrdet fått.

De sørger eller angrer ikke engang!

Sørgetoget (13. juni) til Ludvig og de har de visst ikke mye til overs for.

Men det har Gud og Jesus og vi!

Dere må skjerpe dere! Møt opp utenfor Stortinget på mandag kl 15.00 og bli med til det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund!

Ta med rose! Det er så pent. Kjærlighet.

Også blir det stænd på Egertorget, bak tinget, en god stund før.

kr

Jesus er kongen min

fredag 10. juni 2016

1. Jesus er kongen min, Guds barn jeg er. Jeg er hans eiendom, han har meg kjær. Hender og føtter små, allting skal Jesus få. Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.

2. Jesus er kongen min, kjemper med meg Mot alle fiender på livets vei. Alltid han sterkest er, fyrsten for Herrens hær. Jesus er kongen min, kjemper med meg.

3. Jesus er kongen min, ham vil jeg tro. Hos ham i herlighet skal jeg få bo, Dele hans rikes glans, for jeg er evig hans. Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.

4. Jesus er kongen min. Si, er han din? Alle skal kjenne ham, frelseren min. Barn ifra alle land til Jesus komme kan. Jesus er kongen min. Si, er han din?

Lowell Mason og Anna Jonassen

Pinlig at de bibeltro må melde seg ut

torsdag 9. juni 2016

– av kirken. Dnk. Ubeskrivelig trist og tragisk. Man KAN jo ikke som sann kristen bli stående der lenger. For da aksepterer en ulydighet mot Gud. Uansett hva man tenker.

Okkupantene tar seg bare freidig til rette. Stakkars dem.

Fysisk boikott er avgjort ikke nok.

kr

Navnet Jesus blekner aldri

torsdag 9. juni 2016

1. Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, Ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, Skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle Alle sjeler inn til Gud.

Kor: Navnet Jesus må jeg elske, Det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, Intet annet frelse kan.

2. Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, La det runge over jord! Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, For det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike Skyte friske skudd på ny.

3. Midt i nattens mørke blinker Som et fyrlys Jesu navn Og hver hjelp’løs seiler vinker Inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet lyser enn. Da den frelste skare synger Høyt dets pris i himmelen.

David Welander

Zacchaeus, make haste and come down

søndag 5. juni 2016

3. søndag etter pinse

I dag er frelse blitt dette hus til del

Det nye testamente – NT

”Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann./ Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich.

Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst./ And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature.

Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus./ So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see Him, for He was going to pass that way. And when Jesus came to the place, He looked up and saw him, and said to him, ”Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house.”

Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann!/ So he made haste and came down, and received Him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, ”He has gone to be a guest with a man who is a sinner.”

Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen./ Then Zacchaeus stood and said to the Lord, ”Look, Lord, I give half of my goods to the poor; and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.”

Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn./ And Jesus said to him, ”Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham;

For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.”/ ”for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Lukas/Luke 19,1-10

LET HIM GLORY IN THE LORD

The new testament

”Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt./ For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, are called.

Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme./ But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty;

Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud./ and the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren!”/ But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God – and righteousness and sanctification and redemption – that, as it is written, ”He who glories, let him glory in the Lord. 1. Korinterbrev/Corinthians 1,26-31.

FOR YOU ARE HOLY PEOPLE TO THE LORD

Det gamle testamente – GT

”For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk./ ”For you are holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.

Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene./ ”The Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples;

Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.”/ ”but because the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand, and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh king of Egypt. 5. Mosebok/Deuteronomy 7,6-8.

Dype, stille, sterke, milde

lørdag 4. juni 2016

1. Dype, stille, sterke, milde Guddomsord fra himmelhavn Kaller, beder, sjeler leder Til den gode hyrdes favn, Vitner om hva oss er givet: Jesus er vår vei til livet.

2. Frelser kjære, takk deg være For din nåde mot vår jord! Tiden rinner, verden svinner, Evig dog består ditt ord. Med ditt ord din nåde varer, Er vårt vern mot alle farer.

3. Drag de mange sjeler bange Til deg ved din Hellig Ånd! Alle vegne døden segne For din sterke frelserhånd! Før oss frem på livets veie, Før oss inn til livets eie!

Theodor W. Oldenburg

SMSkonvers med prost Per Kørner

fredag 3. juni 2016

1. Hva er en profeti?

PK: En forutsigelse om noe Gud vil gjøre i fremtiden.

2. Hva er forskjellen på kristendom og jødedom?

PK: Kristendom tror at Jesus er Messias Guds Sønn slik NT sier. Jødedom tror på Gud i GT, men avviser NTs Jesus.

– Men Jesus er jo fra evighet av!

PK: Jøder og kristne har GT felles, men jødene ser på Jesus som kun et menneske. Les Rom kp 9-11. Les også 2. Kor. 3,14ff. – Men en dag skal de se ham som sin frelser. Sak.12,10.

– Ok. Greit. Men hvordan er DET egentlig mulig?! Det har antakelig med Guds velsignede plan å gjøre. (Dette gjelder jo absolutt ikke bare jødene.)

3. Behøver ikke jøder omvende seg? Siden de er Guds utvalgte folk. Tenk at Jesus, som selv var jøde, kom til sine egne og de tok ikke imot Ham!

PK: Jo, jødene må omvende seg. Les Joh ev kp 3 om Nikodemus.

– Så klart. De samme budene og formaningene gjelder selvsagt også for dem. De er kort og godt alle menneskers stedfortredere, mener jeg. Få tar imot Ham både i Norge og ellers i verden. En dag skal jo enhver se og bøye seg for Jesus. Men da kan det være for sent å omvende seg. Da kan nådetiden være over. Både for jøde og greker.

4. Hvem er greker?

PK: Greker er i NT en fellesbetegnelse for alle som ikke er jøder.

PK: Antallet jøder som bøyer seg for Jesus som Messias er stigende. Halleluja!

– På tide!

5. Hvor står det at en kvinne ikke kan eller skal være prest/hyrde/lærer for Guds menighet? Dette er jo et ugudelig påfunn. De gjør da kun det som behager dem. (Og mannen lar seg lett friste til ulydighet.) Snedige og freidige er de.

PK: Om kvinnene i den kristne menighet: 1. Kor 14,34ff og 1. Tim 2,12ff.

– Nettopp. Det kan jo ikke misforstås. Kvinnen kan aldri ta mannens plass. Likestilling er av djevelen og galt, ikke av Gud og rett. (Likeverd er noe ganske annet.) Det er åpenbar synd mot Herren. Hvor er den ansvarlige kristne mannen? (Som med myndighet irettesetter henne. For Jesu skyld. Han dilter jo bare etter kvinnen! Og setter seg iallfall ikke i respekt.

Jeg tror han skjønner at man egentlig blir morder selv når han tydelig støtter de som myrder levende ufødte menneskebarn. Ved sin totale likegyldighet eller faktisk pådrivelse. Han legger sannelig alt til rette for ugjerningene. Som en Hitler. Ja, enda mye verre.

Men det virker ikke som om han forstår hva han gjør. Slett ikke. Og hvorfor såkalte leger ikke for lengst har reist seg i abortsaken, sier vel i grunnen det meste om dem. At de også må være en underlig type hjelpere eller redningsmenn.)

PK: Mannen vil ikke ta ansvar. Han gjør som Adam: skylder på Gud og på kvinnen.

– Og hvem skylder kvinnen på?

PK: Slangen.

– Så da er det vel greit, da?

6. Hva sier Gud om gjengifte og homofili?

PK: Synd, hor, vederstyggelig.

7. Men bønn av sanne kristne kan gjøre store undere, har jeg hørt. Man kan flytte fjell og sånn?

PK: Ja, dersom det gagner Guds rike. Husk Jesus avslo satans fristelser. Matt 4.

– Ok.

8. Bruker Gud mennesker?

PK: Ja!

– Hmm … Hvordan?

PK: På ulike måter etter de nådegaver han gir de troende.

– Altså bare de troende?

PK: Ja, når det gjelder frelse.

PK: Gud tuktet stundom Israel med hedenske folk.

– – Det kan jeg kanskje være enig i. Men det er vel helst vi mennesker som bruker/misbruker Ham? Uten tukt og straff var Han ikke Gud!

PK: Riktig.

9. Bruker djevelen mennesker?

PK: Ja. Les Matt 16,21-23. 1.Pet 5,8f

– Åkei.

10. Gud hjelper og leder meg/oss, men bruker meg? Hvor står det?

PK: Misjonsbefalingen – Matt 28,18-20.

– Da stemmer det nok!

11. Skal vi ikke dømme?

PK: Ikke for å hevde oss selv. Men for å bedømme om rett og galt.

– Det er akkurat det jeg mener. Det er jo hele poenget! Å se forskjell. Og vitne om det. (Han viser oss. Vi skylder Ham det, ganske enkelt.)

kr