Arkiv for desember 2015

Godt nytt jubleår!

torsdag 31. desember 2015

Problemløseren er jo kommet!

torsdag 31. desember 2015

Hva er DA problemet?

onsdag 30. desember 2015

Grace and truth came through Jesus Christ

søndag 27. desember 2015

Prekentekst for Søndag etter jul:

“For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde./ And of His fullness we have all received, and grace for grace.

For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus./ For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.

Ingen har noensinne sett Gud./ No one has seen God at any time.

Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklaret ham.”/ The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Johannes/John 1,16-18.

BEWARE LEST ANYONE CHEAT YOU

Nytestamentlig lesetekst:

”Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus./ Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ.

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig./ For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily;

Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet./ and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Kolosserne/Colossians 2,8-10.

COME AND LET US WALK IN THE LIGHT OF THE LORD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Det skal  skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det./ Now it shall come to pass in the latter days That the mountain of the Lord’s house Shall be established on the top of the mountains, And shall be exalted above the hills; And all nations shall flow to it.

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem./ Many people shall come and say, ”Come, and let us go up to the mountain of the Lord, To the house of the God of Jacob; He will teach us His ways, And we shall walk in His paths.” For out of Zion shall go forth the law, And the word of the Lord from Jerusalem.

Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag./ He shall judge between the nations, And rebuke many people;

De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver./ They shall beat their swords into plowshares, And their spears into pruning hooks;

Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig./ Nation shall not lift up sword against nation, Neither shall they learn war anymore.

Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!”/ O house of Jacob, come and let us walk In the light of the Lord. Jesaja/Isaiah 2,2-5.

Her kommer dine arme små

søndag 27. desember 2015

1. Her kommer dine arme små, O Jesus, i din stall å gå, Oplys enhver i sjel og sinn Å finne veien til dig inn!

2. Vi løper dig med sang imot Og kysser støvet for din fot, Å salig stund, å søte natt Da du blev født, vår sjeleskatt!

3. Velkommen fra din himmelsal Til denne verdens tåredal Hvor man dig intet annet bød Enn stall og krybbe, kors og død!

4. Men, Jesus, akk hvor går det til At dog så få betenke vil Den store, store kjærlighet Som drog dig til vår jammer ned?

5. Å drag oss ganske til dig hen, Du store, milde sjelevenn, Så vi i troen favner dig Og følger på din himmelvei!

6. La verden ei med all sin makt Oss vende bort fra dåpens pakt, Men gi at all vår lengsel må Til dig, til dig alene stå!

7. Så skal det skje at vi engang Blandt alle helgners frydesang I himlens glade paradis Skal prise dig på englevis.

8. Her står vi nu i flokk og rad Om dig vårt skjønne hjerteblad, Akk hjelp at vi og alle må I himlen for din trone stå!

Whoever confesses Me, him I will also confess

lørdag 26. desember 2015

Prekentekst for 2. juledag/Stefanusdagen

”Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen./ ”Therefore whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven.

Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen./ ”But whoever denies Me before men, him I will also deny before My Father who is in heaven.

Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd./ ”Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword.

Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender./ ”For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law’; ”and a man’s enemies will be those of his own household.’

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd./ ”He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.

Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd./ ”And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.”/ ”He who finds his life will lose it, and he who loses his life for My sake will find it. Matteus/Matthew 10,32-39.

LORD, DO NOT CHARGE THEM WITH THIS SIN

Nytestamentlig lesetekst:

”Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme, han som dere nå har forrådt og myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den!/ Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the Just One, of whom you now have become the betrayers and murderers, ”who have received the law by the direction of angels and have not kept it.”

Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham./ When they heard these things they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth.

Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen./  But he, being full of the Holy Spirit gazed into heaven

Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd./ and saw the glory of God, and Jesus standing at the right side of God,

Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!/ and said, ”Look! I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God! ”

Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som én inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus./ Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord; and they cast him out the city and stoned him. And the witnesses laid down  their clothes at the feet of a young man named Saul.

Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!/ And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, ”Lord Jesus, receive my spirit.”

Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd!/ Then he knelt  down and cried out with a loud voice, ”Lord, do not charge them with this sin.”

Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.”/ And when he had said this, he fell asleep. Apostlenes gjerninger/Acts 7,52-60.

I WAS NOT REBELLIOUS, NOR DID I TURN AWAY

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører./ ”The Lord God has given Me The tongue of the learned, That I should know how to speak A word in season to him who is weary. He awakens Me morning by morning, He awakens My ear To hear as the learned.

Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake./ The Lord God has opened My ear; And I was not rebellious, Nor did I turn away.

Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt./ I gave My back to those who struck Me, And My cheeeks to those who plucked out the beards; I did not hide My face from shame and spitting.

Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme./ ”For the Lord God will help Me; Therefore I will not be disgraced;

Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.” Therefore I have set My face like a flint, And I know that I will not be ashamed. Jesaja/Isaiah 50,4-7.

Mitt hjerte alltid vanker

lørdag 26. desember 2015

1. Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt; Jeg kan deg aldri glemme, Velsignet julenatt!

2. Den mørke stall skal være Mitt hjertes frydeslott, Der kan jeg daglig lære Å glemme verdens spott. Der kan med takk jeg finne Hvori min ros består, Når Jesu krybbes minne Meg rett til hjerte går.

3. Men under uten like, Hvor kan jeg vel forstå At Gud av himmerike I stallen ligge må! At himlens fryd og ære, Det levende Guds ord Skal så foraktet være På denne arme jord.

4. Hvi skulle herresale Ei smykket for deg stå? Du hadde å befale Alt hva du pekte på. Hvi lot du deg ei svøpe I lyset som et bånd Og jordens konger løpe Å kysse på din hånd.

5. Hvi lot du ei utspenne En himmel til ditt telt Og stjernefakler brenne, O store himmelhelt? Hvi lot du frem ei trede En mektig englevakt, Som deg i dyre klede Så prektig burde lagt?

6. En spurv har dog sitt rede Og sikre hvilebo, En svale må ei bede Om nattely og ro. En løve vet sin hule Hvor den kan hvile få – Skal da min Gud seg skjule I andres stall og strå?

7. Å kom, jeg opp vil lukke Mitt hjerte og mitt sinn Og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog her inn! Det er ei fremmed bolig, Du har den selv jo kjøpt, Så skal du blive trolig Her i mitt hjerte svøpt.

8. Jeg gjerne palmegrene Vil om din krybbe strø. For deg, for deg alene Jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne Sin rette gledes stund, At du er født her inne I hjertets dype grunn!

In the beginning was the Word

fredag 25. desember 2015

Prekentekst for Juledag:

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud./ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Han var i begynnelsen hos Gud./ He was in the beginning with God.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til./ All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys./ In Him was life, and the life was the light of men.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det./ And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset./ There was a man sent from God, whose name was John. This man came for a witness, to bear witness from the Light, that all through him might believe. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke./ That was the true Light which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham./ He came to His own, and His own did not receive Him.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn./ But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to whose who believe in His name:

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud./ who were born, not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”/ And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Johannes/John 1,1-14.

THROUGH WHOM HE MADE THE WORLDS

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen./ God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us through His Son,

Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden./ whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds;

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord./ who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power,

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye./ when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem./ having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!”/ For to which of the angels did He ever say: ”You are My Son, Today I have begotten You”? Hebreerne/Hebrews 1,1-5a.

UNTO US A CHILD IS BORN, UNTO US A SON IS GIVEN

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle./ The people who walked in darkness Have seen a great light; Those who dwelt in the land of the shadow of  death, Upon them a light has shined.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.”/ You have multiplied the nation And increased its joy; They rejoice before You According to the joy of harvest, As men rejoice when they divide spoil.

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste./ For unto us a child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid./ Of the increase of His government and peace There will be no end, Upon the throne of David and over His kingdom, To order it and establish it with judgment and justice From that time forward, even forever.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.”/ The zeal of the Lord of hosts will perform this. Jesaja/Isaiah 9,2-3 og/and 6-7.

Et barn er født i Betlehem

fredag 25. desember 2015

1. Et barn er født i Betlehem, I Betlehem; Ti gleder sig Jerusalem. Halleluja, halleluja!

2. En fattig jomfru satt i lønn, Hun satt i lønn, Og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

3. Han lagdes i et krybberum, Et krybberum. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja!

4. Men okse der og asen stod, Og asen stod, Og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

5. Av Saba kom de konger tre, De konger tre.; Gull, røkels, myrra ofret de. Halleluja, halleluja!

6. Nu all vår nød og sorg er bøtt, Vår sorg er bøtt, Oss er idag en Frelser født. Halleluja, halleluja!

7. Guds kjære barn vi blev på ny, Vi blev på ny, Skal holde jul i himmelby. Halleluja, halleluja!

8. På stjernetepper lyseblå, De lyseblå, Skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

9. Guds engler der oss lærer bratt, Oss lærer bratt, Å synge som de sang i natt. Halleluja, halleluja!

10. Da bliver engler vi som de, Ja vi som de, Guds milde åsyn skal vi se. Halleluja, halleluja!

11. Lov, takk og pris i evighet, I evighet, Den hellige Trefoldighet! Halleluja, halleluja!

And she brought forth her firstborn Son

torsdag 24. desember 2015

Prekentekst for Julenatt/ottesang:

”Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall./ And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.

Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by./ This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city.

Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn./ Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde./ So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget./ And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.

Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord./ Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night.

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet./ And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket./ Then the angel said to them, ”Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad./ ”For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe./ ”And this will be the sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag./ And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying: ”Glory to God in the highest, And on earth peace, goodwill toward men!”

Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss./ So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, ”Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us.”

De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben./ And they came with haste and found Mary and Joseph, and the Babe lying in a manger.

Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene./ Now when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning this Child.

Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte./ But Mary kept all these things and pondered them in her heart.

Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.”/ ”Then the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them. Lukas/Luke 2,1-20.

WE HAVE SEEN AND BEAR WITNESS

Nytestamentlig lesetekst:

”Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord/ That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the Word of life

– og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss -/ -the life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us-

det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss./ that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us;

Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.”/ and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. 1.Johannes/John 1,1-3.

THIS IS HIS NAME: THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det spire fram for David en rettferdig spire./ ”Behold, the days are coming,” says the Lord, ”That I will raise to David a Branch of righteousness;

Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet./ A King shall reign and prosper And execute judgment and righteousness in the earth.

I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt./ In His days Judah will be saved, And Israel will dwell safely;

Dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.”/ Now this is His name by which He will be called: THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jeremia/Jeremiah 23,5-6.