Arkiv for oktober 2015

Hvorfor må vi vende oss fra verden?

torsdag 8. oktober 2015

– og hvordan gjør man dette?

kr

Bli med, bli med til livet

onsdag 7. oktober 2015

1. Bli med, bli med til livet! Det kongers konge er Som unge viljer verver Til kamp i lysets hær. Og villig fram vi møter, Som dogg, i hellig skrud. Vi bygge vil Guds rike, Vi tjene vil vår Gud.

2. Bli med, bli med til livet! Så lyder Jesu kall. Han vil oss fremad føre Og fri vår fot fra fall. Han vil oss eie, adle Og gi oss mål og med. Han gir oss ungdomslykken, Han gir vårt hjerte fred.

3. Bli med, bli med til livet! Begynn i unge år! Da vernes vi mot mørket, Mot syndens dype sår. Da lever vi i lyset, Og lysets barn vi blir, Og bærer frukt som varer – Mens det mot høsten lir.

4. Bli med i Jesu fylking Og skill med verden lag! La Jesus Krist få eie Vår korte arbeidsdag! Først da får livet mening, Først da nås livets mål. Han gir oss varme hjerter, Han gir vår vilje stål.

5. Bli med, bli med til livet! Til himlens gode land! Der synd og sorg er ukjent Og aldri dø vi kan. Vi kommer, ja vi kommer, O Jesus, vi blir med Til livets lyse sommer, Til evig liv og fred!

There is no other commandment greater

søndag 4. oktober 2015

Prekentekst for 19. søndag etter pinse:

”En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle bud?/ Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that He had answered them well, asked Him, ”Which is the first commandment of all?”

Jesus svarte: Dette er det første av alle bud: Hør Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud./ Jesus answered him, ”The first of all the commandments is: ‘Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. ‘And you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ This is the first commandment.

Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv!/ ”And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’

Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse./ There is no other commandment greater than these.”

Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen foruten ham./ So the scribe said to Him, ”Well said, Teacher. You have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He.

Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer./ ”And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is more than the whole burnt offerings and sacrifices.”

Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike!/ Now when Jesus saw that he answered wisely, He said to him, ”You are not far from the kingdom of God.”

Og ingen våget å spørre ham mer.”/ But after that no one dared question Him. Markus/Mark 12,28-34.

GOD IS FAITHFUL

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus./ I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus,

For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse./ that you were enriched in everything by Him in all utterance and knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ,

Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag./ who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.

Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.”/ God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. 1.Korinterbrev/Corinthians 1,4-9.

WHOM HAVE I IN HEAVEN BUT YOU?

Gammeltestamentlig lesetekst:

(”Når mitt hjerte var bittert, og det stakk i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forstod intet. Som et dyr var jeg imot deg. ”/ Thus my heart was grieved, And I was vexed in my mind. I was so foolish and ignorant; I was like a beast before You. V. 21-22.)

Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd./ Nevertheless I am continually with You; You hold me by my right hand.

Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet./ You will guide me with Your counsel, And afterward receive me to glory.

Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden./ Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.

Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig./ My flesh and my heart fail; but God is the strength of my heart and my portion forever.

For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg./ For indeed, those who are far from You shall perish; You have destroyed all those who desert You for harlotry.

Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud./ But it is good for me to draw near to God;

Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger.”/ I have put my trust in the Lord God, That I may declare all Your works. Salme/Psalm 73,23-28.

Gi Ham ditt JA nå!

lørdag 3. oktober 2015

Du kan f.eks. bare si: Kjære Jesus! Kom inn i mitt liv! Jeg vil høre deg til! Frels meg! Hjelp meg! Rens meg! Gjør meg himmelen verdig! Amen.

kr

Er militært ‘forsvar’ Guds vilje?

fredag 2. oktober 2015

– det pleier jo bare egoismen, hatet og frykten. Vi har en Forsvarer og Redningsmann! Herren selv.

kr