Arkiv for september 2015

Hva mener egentlig Jesus?

onsdag 30. september 2015

– med det Han sier i Mark.2,21-22 i søndagens prekentekst. Hvordan skal dette forstås? … at ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. Og at ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker.

kr

Svar fra prost Per Kørner, Den norske kirke i eksil:

‘Mk 2,18-22. Jesus kommer med en ny måte å leve på. Hans dis er ikke under loven, men under nåden. Les Rom kp 6. Jesus bor i våre hjerter ved troen. Ef 3,17.’

Why do they do what is not lawful?

søndag 27. september 2015

Prekentekst for 18. søndag etter pinse:

”Johannes’ disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham: Hvorfor faster både Johannes’ disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?/ The disciples of John and of the Pharisees were fasting. Then they came and said to Him, ”Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?”

Jesus sa til dem: Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste./ And Jesus said to them, ”Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them they cannot fast.

Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag./ ”But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days.

Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre./ ”No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment; or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse.

Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker./ ”And no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine bursts the wineskins, the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins.

Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der./ Now it happened that He went through the grainfields on the Sabbath; and as they went His disciples began to pluck the heads of the grain.

Fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?/ And the Pharisees said to Him, ”Look, why do they do what is not lawful on the Sabbath?”

Og han sa til dem: Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham?/ But He said to them, ”Have you never read what David did when he was in need and hungry, he and those with him: ”how he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and ate the showbread, which is not lawful to eat except for the priests, and also gave some to those who were with him?”

Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld./ And He said to them, ”The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.

Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.”/ ”Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath.” Markus/Mark 2,18-28.

GOD IS ABLE TO MAKE HIM STAND

Nytestamentlig lesetekst:

”Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker./ Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.

Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker./ For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables.

Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham./ Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats; for God has received him.

Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe./ Who are you who judge another’s servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand.

Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like./ One person esteems one day above another; another esteems every day alike.

Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!/ Let each be fully convinced in his own mind.

Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren – han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud./ He who observes the day, observes it to the Lord; and he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks; and he who does not eat, to the Lord he does not eat, and gives God thanks.

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv./ For none of us lives to himself, and no one dies to himself.

For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.”/ For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s. Romerne/Romans 4,1-8.

I WILL NOT HEAR. YOUR HANDS ARE FULL OF BLOOD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder?/ ”When you come to appear before Me, Who has required this from your hand, To trample My courts?

Kom ikke mer fram med unyttig matoffer! Det er en motbydelig røkelse for meg./ Bring no more futile sacrifices; Incense is an abomination to Me.

Nymåne og sabbat, festforsamling – jeg tåler ikke høytid og urett sammen./ The New Moons, the Sabbaths, and the calling of assemblies-I cannot endure iniquity and the sacred meeting.

Deres nymåner og fester – min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem./ Your New Moons and your appointed feasts My soul hates; They are trouble to Me, I am weary of bearing them.

Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod./ When you spread out your hands, I will hide My eyes from you; even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood.

Rens dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt!/ ”Wash yourselves, make yourselves clean; Put away the evil of your doings from before My eyes. Cease to do evil,

Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett./ Learn to do good; Seek justice.

Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak!”/ Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow. Jesaja/Isaiah 1,12-17.

Fader, du har skapt meg

lørdag 26. september 2015

1. Fader, du har skapt meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg.

2. Jesus, du har frelst meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg.

3. Hellig Ånd, kom, styrk meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg.

Det gudskapte mennesket SKAL respekteres

lørdag 26. september 2015

– ikke på grunn av de onde/ugudelige gjerningene, men på tross av dem. Og fordi Gud har skapt det: til lydighet og gode gjerninger. Dessuten renser Han hver den som kommer. I nådetiden.

Ingen er bedre enn andre i egen kraft. Men noen har fått se mer enn andre. Og da må den seende irettesette den som ikke ser. I Ham. Dette er Guds befaling, rett og slett. Og sann uegoistisk kjærlighet.

kr

Vi må først slutte å myrde ufødte

fredag 25. september 2015

– før vi kan gjøre noe som helst for andre barn, Hareide!

Maset med asylbarna er derfor tåpelig og uklokt. Det er vel ikke SÅ vanskelig å forstå at Jesus krever dette?

Den horrible og grufulle abort-uloven MÅ snarest erstattes med en lov som forbyr barnemord! Før Herren kommer. (Tenk at det er nødvendig!!)

Hvordan skal du forklare Ham at dette ikke var så viktig for deg?

kr

Ugudelighet kan/skal/må ikke respekteres!

onsdag 23. september 2015

Det er virkelig stor synd mot Jesus, og ufattelig uforstandig, å prøve og forandre på Hans ord.

Hvorfor tør ingen med myndighet irettesette dem? Trolig fordi ikke en eneste har det. De må våkne!

kr

Men de er jo ikke omvendt

tirsdag 22. september 2015

De som stemmer på/støtter det som er galt, kan umulig være født på ny.

«Homofili» er egoistisk kjærlighet, og slett ikke av Gud.

Han vil straffe dette. Alle medansvarlige, også her. Før eller siden.

kr

Whoever lives and believes in Me shall never die

søndag 20. september 2015

Prekentekst for 17. søndag etter pinse:

Da nå Jesus kom fram, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven./ So when Jesus came, He found that he had already been in the tomb four days.

Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent femten stadier borte./ Now Bethany was near Jerusalem, about two miles away.

Og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror./ And many of the Jews had joined the women around Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.

Da Marta nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham./ Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met Him,

Men Maria satt hjemme i huset./ but Mary was sitting in the house.

Marta sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!/ Now Martha said to Jesus, ”Lord, if You had been here, my brother would not have died.

Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. ”But even now I know that whatever You ask of God, God will give You.”

Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå!/ Jesus said to her, ”Your brother will rise again.”

Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag./ Martha said to Him, ”I know that he will rise again in the resurrection at the last day.”

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør./ Jesus said to her, ”I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live.

Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?/ And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”

Hun sier til ham: Ja, Herre! Jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.”/ She said to Him, ”Yes, Lord, I believe that You are the Christ, the Son of God, who is to come into the world.”

”Men noen av dem sa: Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne, også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?/ And some of them said, ”Could not this Man, who opened the eyes of the blind, also have kept this man from dying?”

Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den./ Then Jesus, again groaning in Himself, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it.

Jesus sier: Ta steinen bort!/ Jesus said, ”Take away the stone.”

Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager./ Martha, the sister of him who was dead, said to Him, ”Lord, by this time there is a stench, for he has been dead four days.”

Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?/ Jesus said to her, ”Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God?”

De tok da steinen bort./ Then they took away the stone from the place where the dead man was lying.

Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg./ And Jesus lifted up His eyes and said, ”Father, I thank You that You have heard Me. ”And I know that You always hear Me, but because of the people who are standing by I said this, that they may believe that You sent Me.”

Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!/ Now when He had said these things, He cried with a loud voice, ”Lazarus, come forth!”

Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk./ And he who had died came out bound hand and foot with graveclothes, and his face was wrapped with a cloth.

Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå!”/ Jesus said to them, ”Loose him, and let him go.” Johannes/John 11,17-27 og/and 37-44.

NOT ACCORDING TO OUR WORKS

Nytestamentlig lesetekst:

Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall./ who has saved us and called us with a holy calling,

Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av./ not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began,

Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring./ but has now been revealed by the appearing of our Saviour Jesus Christ,

Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger./ who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles.

Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det./ For this reason I also suffer these things; nevertheless I am not ashamed,

For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer./ for I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that Day. 2.Timoteusbrev/Timothy 1,9-12.

HE HAS STRICKEN, BUT HE WILL BIND US UP

Gammeltestamentlig lesetekst:

Kom, la oss vende om til Herren!/ Come and let us return to the Lord;

For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss./ For He has torn, but He will heal us;

Han slo, men han vil også forbinde oss./ He has stricken, but He will bind us up.

Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn./ After two days He will revive us; On the third day He will raise us up, That we may live in His sight.

Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne!/ Let us know, Let us persue the knowlege of the Lord.

Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.”/ His going forth is established as the morning; He will come to us like the rain, Like the latter and former rain to the earth. Hosea 6,1-3.

Herren skal stride for dere

lørdag 19. september 2015

Herren skal stride for dere, Herren skal stride for dere. Og dere skal være stille for Ham, stille for Ham, stille for Ham.

Hva og hvor er Guds rike, på jorda?

onsdag 16. september 2015

– og hvordan finner man det?

Holder det at vi søker det først én gang? Er det Jesu ord ment til alle mennesker eller kun til disiplene/dem som fikk høre det først?

kr