Arkiv for juli 2015

Guds menighet er jordens største under

fredag 31. juli 2015

1. Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår, Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår.

2. Så kommer dagen da alt hat skal smelte Som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt, da skal hans velde Gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde Og salige få se ham som han er.

3. Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte Fra ham som aldri skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av kvaler, Som morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, Men kjemp frimodig, – se, jeg kommer snart!

The Ten Commandments

onsdag 29. juli 2015

You shall have no other gods before Me.

You shall not make for yourself a carved image and bow down to it.

You shall not take the name of the Lord your God in vain.

Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Honor your father and your mother.

You shall not murder.

You shall not commit adultery.

You shall not steal.

You shall not bear false witness against your neighbor.

You shall not covet your neighbor’s house.

Exodus 20

Er den nye biskopen og en falsk profet?

mandag 27. juli 2015

Både ja og nei! Å? Til hva? Det fikk jeg ikke med meg.

Hvem er det du så gjerne vil tekkes, da? Hver en mann og kvinne?

kr

Beware of false prophets!

søndag 26. juli 2015

Prekentekst for 9. søndag etter pinse:

”Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver./ ”Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.

På fruktene skal dere kjenne dem./ ”You will know them by their fruits.

Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?/ Do men gather grapes from thornbushes or figs from thistles?

Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt./ ”Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt./ ”A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden./ ”Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.”/ ”Therefore by their fruits you will know them. Matteus/Matthew 7,15-20.

I MARVEL THAT YOU ARE TURNING AWAY SO SOON FROM HIM

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,/ I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ, to a different gospel,

skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil fortrenge Kristi evangelium./ which is not another; but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ.

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!/ But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed.

Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!”/ As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Galaterbrevet/Galatians 1,6-9.

THE DAY SHALL BE DARK FOR THEM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred! Men mot dem som ikke gir dem noe i munnen, roper de ut en hellig krig./ Thus says the Lord concerning the prophets Who make my people stray; Who chant ”Peace” While they chew with their teeth, But who prepare war against him Who puts nothing into their mouths;

Derfor skal det bli natt for dere uten syner og mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profetene, og dagen bli svart over dem. / ”Therefore you shall have night without vision, And you shall have darkness without divination; The sun shall go down on the prophets, And the day shall be dark for them.

Seerne skal skamme seg, og spåmennene blyges. De skal legge hånden på munnen alle sammen, for det kommer ikke noe svar fra Gud.”/ So the seers shall be ashamed, And the diviners abashed; Indeed they shall all cover their lips; For there is no answer from God.” Mika/Micah 5,-7.

Går du faktisk rundt og sover selv?

lørdag 25. juli 2015

Reis deg, Guds menighet

torsdag 23. juli 2015

1. Reis deg, Guds menighet! Natten er omme, Solkledd står dagen med kall fra din Gud. Frihet han kjøpte deg, Han som snart skal komme, Kast dine bånd, du er Jesu brud!

2. Gled deg, Guds menighet! Herlig å være Sannhets og frihets og kjærlighets tolk! Til de forvillede Bud fra hjemmet bære, Samle og løfte et elsket folk!

3. Skynd deg, Guds menighet! Folkenes skarer Venter i mørke på lys og på fred. Send dine vitner ut Med det ord som varer! Skynd deg, vær snar, før enn sol går ned!

4. Arbeid, Guds menighet! Plass må du finne, plass for hver troende sjel i din hær! Herren har bruk for dem, Hver en mann og kvinne. Høsten er stor, og så få vi er.

5. Reis deg, Guds menighet! Snart lyder ropet: Brudgommen kommer i herlighets skrud! Da skal han hente deg, Da oppfylles håpet. Kronen er din, skjønne kongebrud!

En dag våkner de. Da kan det være for sent!

onsdag 22. juli 2015

Hvis kirken påberoper seg å være et Guds hus, har ingen egoistiske politikere noe på talerstolen der å gjøre. Talerstolen her er Herrens alene, IKKE ugudeliges. Det er en gedigen hån mot Ham å la disse/djevelens folk snedig få ta Hans plass.

Dette er tegnet på at Gud er kastet ut, og Satan overtatt.

Det vil nok skje mye verre ting enn tragedien på Utøya for fire år siden dersom de/vi ikke snart våkner og vender om.

kr

Alt forvandles ved bønn

tirsdag 21. juli 2015

– ved ydmyk bønn. Til den eneste levende og sanne Gud: Herren.

Som ser og hører hvor utrolig uforstandige vi er.

kr

He took the seven loaves and gave thanks

søndag 19. juli 2015

Prekentekst for 8. søndag etter pinse:

”På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa:/ In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called His disciples to Him and said to them,

Jeg har inderlig medynk med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise./ ”I have compassion on the multitude, because they have now continued with Me three days and have nothing to eat.

Sender jeg dem hjem fastende, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra./ ”And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way; for some of them have come from afar.”

Hans disipler svarte ham: Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?/ Then His disciples answered Him, ”How can one satisfy these people with bread here in the wilderness?”

Han spurte dem:/ He asked them,

Hvor mange brød har dere?/ ”How many loaves do you have?”

De svarte: Sju./ And they said, ”Seven.”

Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og gav til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket./ So He commanded the multitude to sit down on the ground. And He took the seven loaves and gave thanks, broke them and gave them to His disciples to set before them; and they set them before the multitude.

De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut./ They also had a few small fish; and having blessed them, He said to set them also before them.

Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, sju store kurver./ So they ate and were filled, and they took up seven large baskets of leftover fragments.

De var omkring fire tusen. Og han lot dem dra bort.”/ Now those who had eaten were about four thousand. And He sent them away, Markus/Mark 8,1-9.

GOD IS ABLE TO MAKE ALL GRACE ABOUND TOWARD YOU

Nytestamentlig lesetekst:

”Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning./ And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.

Som skrevet er: Han strødde ut, han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid./ As it is written: ”He has dispersed abroad, He has given to the poor; His righteousness endures forever.”

Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet./ Now may He who supplies seed to the sower, and bread for the food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness,

Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud./ while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.

For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud.”/ For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgivings to God, 2.Korinterbrev/Corinthians 9,8-12.

PRAISE THE LORD!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg./ Praise the Lord! For it is good to sing praises to our God; For it is pleasant, and praise is beautiful.

Han bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han./ The Lord builds up Jerusalem; He gathers together the outcasts of Israel.

Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår./ He heals the brokenhearted And binds up their wounds.

Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn./ He counts the number of the stars; He calls them all by name.

Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål./ Great is our Lord, and mighty in power; His understanding is infinite.

Herren holder de saktmodige oppe, men de ugudelige bøyer han til jorden./ The Lord lifts up the humble; He casts the wicked down to the ground.

Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar./ Sing to the Lord with thanksgiving; Sing praises on the harp to our God,

Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker./ Who covers the heavens with clouds, Who prepares rain for the earth, Who makes grass to grow on the mountains. He gives to the beast its food, And to the young ravens that cry.

Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben./ He does not delight in the strength of the horse; He takes no pleasure in the legs of a man.

Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.”/ The Lord takes pleasure in those who fear Him, In those who hope in His mercy. Salme/Psalm 147,1-11.

Har Gud tatt sommerferie?

søndag 19. juli 2015