Arkiv for april 2015

Gud er her til stede

torsdag 30. april 2015

1. Gud er her til stede! La oss ham tilbede, For hans trone ydmykt trede, Gud er midt iblant oss! Alt i oss skal tie, Hjertet seg til ham innvie, Sinn og sans Være hans, Senke seg hvert øye Og hvert kne seg bøye!

2. Gud er her til stede! Ham i ånd tilbede, Det er ren og salig glede. Hellig! Hellig! Hellig! Synger englekoret, Evig toner lovsangsordet. Gud, vår trøst, Hør vår røst! Også vi, de ringe, Vil deg offer bringe.

3. Villig vi forsaker Jordens tomme gleder Alt som oss på avvei leder. Vi din vei vil vandre. Alt vårt liv skal være Deg til evig pris og ære. Gi du meg At jeg deg Alle mine dager Mer og mer behager.

4. Alt du gjennomtrenger, La ditt lys, det rene, Med min sjel seg helt forene! Som de minste blomster Åpner sine skåler For å fange solens stråler, La meg så Stille stå I ditt lys, det klare, Alltid det bevare!

5. Gi meg barnlig enfold, Samle mine tanker, Så de aldri fra deg vanker. Gjør meg ren av hjertet, Lyset i meg skinne, Så at alt blir lyst der inne. Søk, min sjel, Skjønnest del! Oppad du deg heve For i Gud å leve!

Hva mener han med dette som han sier til oss?

søndag 26. april 2015

Prekentekst for 3. søndag etter påske:

”Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg./ ”A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me, because I go to the Father.”

Da sa noen av hans disipler til hverandre: Hva mener han med dette som han sier til oss: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og: Jeg går til Faderen?/ Then some of His disciples said among themselves, ”What is this that He says to us, ‘A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me’; and ‘because I go to the Father’?”

De sa derfor: Hva betyr dette som han, sier: En liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om./ They said therefore, ”What is this that He says, ‘A little while’? We do not know what He is saying.”

Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: Er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg?/ Now Jesus knew that they desired to ask Him, and He said to them, ”Are you inquiring among yourselves about what I said, ‘A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me’?

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede!/ ”Most assuredly, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice; and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy.

Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden./ ”A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remember the anguish, for joy that a human being has been born into the world.

Slik har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.”/ ”Therefore you now have sorrow; but I will see you again and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Johannes/John 16,16-22.

LA OSS DA GÅ UT OG BÆRE HANS VANÆRE

Nytestamentlig lesetekst:

”Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod./ Therefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered outside the gate.

La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!/ Therefore let us go forth to Him, outside the camp, bearing His reproach.

For vi har ikke her en blivende stad, men søker den som kommer./ For here we have no continuing city, but we seek the one to come.

La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn./ Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to His name.

Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud.”/ But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. Hebreerbrevet/Hebrews 13,12-16.

SE, JEG GJØR NOE NYTT! NÅ SKAL DET SPIRE FRAM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann, han som lot vogner og hester, hær og krigsmakt dra ut – alle sammen ligger de der, de står ikke opp, de er slokt, som en veke sloknet de -:/ Thus says the Lord, who makes a way in the sea And a path through the mighty waters, Who brings forth the chariot and horse, The army and the power (They shall lie down together, they shall not rise; They are extinguished, they are quenched like a wick):

Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden!/ ”Do not remember the former things, Nor consider the things of old.

Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?/ Behold, I will do a new thing, Now it shall  spring forth; Shall you not know it?

Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.”/ I will even make a road in the wilderness And rivers in the desert. Jesaja/Isaiah 43,16-19.

Be for Nepal og alle hjelperne!

lørdag 25. april 2015

Kalte Jesus kvinner til hyrdetjeneste?

torsdag 23. april 2015

Vil ikke, vil ikke, vil ikke!

onsdag 22. april 2015

Vi vil ikke høre. Vi vil ikke se. Vi vil ikke gjøre Herrens vilje. Vi vil ikke tro. Vi vil ikke! Vi vil bestemme sjøl. Være «fri». Sånn er det bare.

Men hvorfor er det sånn?

Kan det ha noe med uvitenhet og flertallet å gjøre? Hva de andre mener. Jeg tror man er livredd for flertallet. Derfor henger en seg bare på. Flertallets Gud, hvem er det? Jo det er oss selv.

kr

Leiekaren har ingen sann omsorg

søndag 19. april 2015

Prekentekst for 2. søndag etter påske:

”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene./ ”I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep.

Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre./ ”But a hireling, he who is not the shepherd, one who  does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees; and the wolf catches the sheep and scatters them.

For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene./ ”The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene./ ”I am the good shepherd; and I know My sheep, and am known by My own. ”As the Father knows Me, even so I know the Father; and I lay down My life for the sheep.

Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen./ ”And other sheep I have which are not of this fold;

Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.”/ them also I must bring, and they will hear My voice; and there will be one flock and one shepherd. Johannes/John 10,11-16.

VED HANS SÅR ER DERE BLITT LEGT

Nytestamentlig lesetekst:

For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor,/ For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps:

han som ikke gjorde synd, og det ikke ble funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig,/ ”Who committed no sin, Nor was deceit found in His mouth”; who, when He was reviled, did not revile in return; when He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously;

han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten./ who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness

Ved hans sår er dere blitt legt./ – by whose stripes you were healed.

Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.”/ For you were like sheep going astray, but have now returned to the Shepherd and Overseer of your souls. 1.Peters brev/Peter 2,21-25.

JEG VIL SELV VÆRE HYRDE FOR MIN HJORD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”For så sier Herren Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem./ ‘For thus says the Lord God: ”Indeed I Myself will search for My sheep and seek them out.

Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde./ ”As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out My sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day.

Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land./ ”And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them to their own land:

Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor./ I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys and in all the inhabited places of the country.

På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell./ ”I will feed them in a good pasture, and their fold shall be on the high mountains of Israel. There they shall lie down in a good fold and feed in rich pasture on the mountains of Israel.

Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren./ ”I will feed My flock, and I will make them lie down,” says the Lord God.

De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.”/ ”I will seek what was lost and bring back what was driven away, bind up the broken and strengthen what was sick; Esekiel/Ezekiel 34,11-16a.

Måne og sol

søndag 19. april 2015

1. Måne og sol, skyer og vind Og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans. Herren vår Gud vil vi takke.

Kor: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

2. Jesus, Guds Sønn, død på et kors For alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

3. Ånden vår trøst, levende, varm Og hellig og sterk, taler om Gud, Bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

Hvor mange forråder ikke Jesus i dag?

lørdag 18. april 2015

– av de som bekjenner seg som kristne. Jeg tror det er ufattelig mange. Hvis forråde egentlig betyr «å gå bak ryggen på» for å skaffe seg fordeler og popularitet, så er det jo skremmende mange forrædere blant oss. Det kan alle som tør og vil åpne øynene, fort se.

Noen forråder Jesus med å slutte å bære et bitte lite kors rundt halsen. Fordi det visstnok kan fange for mye oppmerksomhet. Etter ugudelige myndigheters mening. Korset må bort!

Andre forråder Ham med å forandre på Guds ufeilbarlige ord, i Hans navn. Når det passer dem. Og akkurat slik det behager dem.

Somme forrråder Gud ved å administrere en horribel abortlov som iskaldt myrder totalt uskyldige små ufødte gudskapte barn; sånn som det SKAL gjøres, – hvis de bare kan få litt makt, og samarbeide med djevelens medarbeidere. Det er så kjekt å få komme på TV!

kr

Be for konger og presidenter!

torsdag 16. april 2015

Salige er de som ikke ser, og likevel tror

søndag 12. april 2015

Prekentekst for 1. søndag etter påske:

”Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene./ Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews,

Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!/ Jesus came and stood in the midst, and said to them, ”Peace be with you.”

Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren./ When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord.

Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere./ So Jesus said to them again, ”Peace to you! As the Father has sent Me, I also send you.”

Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!/ And when He had said this, He breathed on them, and said to them, ”Receive the Holy Spirit.

Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt./ ”If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins off any, they are retained.”

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom./ Now Thomas, called the Twin, one of the twelve, was not with them when Jesus came.

De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren!/ The other disciples therefore said to him, ”We have seen the Lord.”

Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro!/ So he said to them, ”Unless I see His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hands into His side, I will not believe.”

Åtte dager deretter var hans disipler igjen inne, og Tomas var med dem./ And after eight days His disciples were again inside, and Thomas with them.

Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa: Fred være med dere!/ Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, ”Peace to you!”

Deretter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende!/ Then He said to Thomas, ”Reach your finger here, and look at My hands; and reach your hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing.”

Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!/ And Thomas answered and said to Him, ”My Lord and my God! ”

Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror./ Jesus said to him, ”Thomas, because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed.”

Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken./ And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book;

Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.”/ but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Johannes/John 20,19-31.

DØD, HVOR ER DIN SEIER?

Nytestamentlig lesetekst:

For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet./ For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier./ So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: ”Death is swallowed up in victory.”

Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?/ O Death, where is your sting? O Hades, where is your victory?”

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven./ The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!”/ But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1.Korinterbrev/Corinthians 15,53-57.

DERE ER MINE VITNER, SIER HERREN, OG JEG ER GUD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro meg og forstå at jeg er Gud./ ”You are My witnesses,” says  the Lord, And My servant whom I have chosen, That you may know and believe Me, And understand that I am He.

Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme./ Before Me there was no God formed, Nor shall there be after Me.

Jeg, jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser./ I, even I, am the Lord, And besides Me there is no savior.

Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed gud blant dere./ I have declared and saved, I have proclaimed, And there was no foreign god among you;

Dere er mine vitner, sier Herren, og jeg er Gud. Ja, fra dag ble til, er jeg det./ Therefore you are My witnesses,” Says the Lord, ”that I am God. Indeed before the day was, I am He;

Det er ingen som kan utfri av min hånd./ And there is no one who can deliver out of My hand;

Jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort?”/ I work, and who will reverse it? ” Jesaja/Isaiah 43,10-13.