Arkiv for november 2014

Velsignet være han som kommer!

søndag 30. november 2014

Navnet Jesus blekner aldri

søndag 30. november 2014

1. Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, Ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, Skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle Alle sjeler inn til Gud.

Kor: Navnet Jesus må jeg elske, Det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, Intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, La det runge over jord! Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, For det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike Skyte friske skudd på ny.

3. Midt i nattens mørke blinker Som et fyrlys Jesu navn Og hver hjelp’løs seiler vinker Inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet lyser enn. Da den frelste skare synger Høyt dets pris i himmelen.

Hva er jomfruenes olje her et bilde på?

torsdag 27. november 2014

– Antakelig er det kunnskapen om og kjennskapen til Jesus.

Lenge har jeg tenkt at dette var da veldig dårlig gjort og ego av de kloke. – Å ikke ville dele lampeoljen sin med de ukloke. Men så viste Jesus meg at det handler om noe mye viktigere enn fysisk olje. At dette bare er et bilde.

Det avgjørende er at man er klar og rede når Brudgommen/Jesus kommer. Da er det rett og slett for sent å handle eller kjøpe der hvor de selger. Kjøpe? Selger? Ordet er jo aldeles gratis! Joda, men … Man/du må aktivt ville ta imot frelsesgaven. Ellers har Han dødd forgjeves for en/deg! Der ligger vår ondskap. Vi vil ikke høre, se og gjøre. Som Han sier. I sin totalt uegoistiske kjærlighet. Nei, vi tror faktisk at vi er bedre enn Ham.

Men hvor skal vi kjøpe, i nådetiden? Det må være hos de lydige prestene. De som ofrer seg for Jesu skyld. Som forteller HELE sannheten. (Ikke kun det som passer dem.) Som har gjort det Han ville gjort. I tro. De ulydige er de som er mer opptatt av å være mest mulig populær og gjøre folkets vilje, enn Guds. Stakkars dem!

Plutselig skal alle få det veldig travelt med å søke Jesus.

kr

Men fem av dem var uforstandige

søndag 23. november 2014

Prekentekst for siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen):

”Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen./ ”Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.

Men fem av dem var uforstandige og fem kloke./ ”Now five of them were wise, and five were foolish.

De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg./ ”Those who were foolish took their lamps and took no oil with them,

Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine./ ”but the wise took oil in their vessels with their lamps.

Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov./ ”But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept.

Men midt på natten lød det et rop:/ ”And at midnight a cry was heard;

Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!/ ‘Behold, the bridegroom is coming; go out to meet him!’

Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand./ ”Then all those virgins arose and trimmed their lamps?

Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!/ ”And the foolish said to the wise, ‘Give us some of your oil, for our lamps are going out.’

Men de kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv./ ”But the wise answered, saying, ‘No, lest there should not be enough for us and you; but go rather to those who sell, and buy for yourselves.’

Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen./ ”And while they went to buy, the bridegroom came,

Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten./ and those who were ready went in with him to the wedding,

Og døren ble stengt./ and the door was shut.

Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa:/ ”Afterward the other virgins came also, saying,

Herre, herre, lukk opp for oss!/ ‘Lord, Lord, open to us!’

Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!/ ”But he answered and said, ‘Assuredly, I say to you, I do not know you.’

Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.”/ ”Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Matteus/Matthew 25,1-13.

FOR VI HAR FÅTT DEL MED KRISTUS

Nytestamentlig lesetekst:

”Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud./ Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God;

Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik./ but exhort one another daily, while it is called ”Today,” lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.

For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet.”/ For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Hebreerbrevet/Hebrews 3,12-14.

SNART SKAL DEN SOM LIGGER I LENKER BLI LØST!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte./ So the ransomed of the Lord shall return, And come to Zion with singing, With everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness; Sorrow and sighing shall flee away.

Jeg, jeg er den som trøster dere./ ”I, even I, am He who comforts you.

Hvem er du, at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress, og at du glemmer Herren, din skaper, som utspente himmelen og grunnfestet jorden – at du alltid hele dagen engster deg for undertrykkerens vrede, når han legger pilen til rette for å ødelegge?/ Who are you that you should be afraid Of a man who wlll die, And of the son of a man who will be made like grass? And you forget the Lord, your Maker, Who stretched out the heavens And laid the foundations of the earth; You have feared continually every day Because of the fury of the oppressor? When he has prepared to destroy.

For hvor er undertrykkerens vrede?/ And where is the fury of the compressor?

Snart skal den som ligger i lenker bli løst! Han skal ikke dø og gå i graven. Han skal ikke mangle sitt brød./ The captive exile hastens, that he may be loosed, That he should not die in the pit, And that his bread should not fail.

Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet så dets bølger bruser./ But I am the Lord your God, Who divided the sea whose waves roared –

Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.”/ The Lord of hosts is His name. Jesaja/Isaiah 51,11-15.

Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære

søndag 23. november 2014

1. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære! Lov ham min sjel, og la det din forlystelse være! Stem opp en sang, psalter og harpe, gi klang! Syng for Gud Herren, den kjære!

2. Lovsyng vår Herre, som allting så herlig regjerer. Han som deg løfter som ørnen på vinger og bærer. Han lar deg få Mer enn du selv kan forstå, Bedre enn hjertet begjærer!

3. Lovsyng vår Herre, som allting så vel for deg lager. Han som deg helbred forunner og vennlig ledsager, Han som i nød Favner deg ømt i sitt skjød, Gjemmer for sorger og plager.

4. Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke, Han som med tusen velsignelser vet deg å smykke! Tenk dog derpå, Alt hva hans makt kan formå! Tanken ditt hjerte henrykke!

5. Lovsyng vår Herre, min sjel og hva i meg mon være! Alt som har ånde, opphøye hans store navns ære! Han er deg god, Å, gjør ham aldri imot! Amen, han selv deg det lære!

Kjempesmart å fjerne Kørner fra kirken!

tirsdag 18. november 2014

– Hvilken kjærlighet! Hvilken rettferdighet! Skjønner de absolutt ingen ting i denne menigheten? Åpenbart ikke. Men hvem skal fortelle Den norske kirke at det er forferdelig galt å nekte en lydig og bibeltro mann/prost å be og advare? Hva om han var sendt av Gud? Hvor blinde og feige er folk, egentlig? De må vende om! Der er det kun djevelen eller staten eller pengene som rår. Jesus er jo kastet ut for lengst. Man samles ikke i Hans navn, når man kan finne på slikt. Også.

Djevelen blir livredd når han utfordres. Løsning: Hiv dem ut av Guds hus!

kr

Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg

søndag 16. november 2014

Prekentekst for 23. søndag etter pinse:

”Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror./ ”Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.

Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn./ ”But if he will not hear, take with you one or two more, that ‘by the mouth of two or three witnesses every word may be established.’

Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller!/ ”And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you as a heathen and a tax collector.

Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen./ ”Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.

Atter sier jeg dere: Alt det to av dere blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen./ ”Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by My Father in heaven.

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.”/ ”For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.” Matteus/Matthew 18,15-20.

VÆR GODE MOT HVERANDRE!

Nytestamentlig lesetekst:

”Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag./ And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom were sealed for the day of redemption.

La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap./ Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice.

Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!”/ And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Efeserne/Ephesians 4,30-32.

VEND OM, VEND OM FRA DERES ONDE VEIER!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Og du, menneskesønn! Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg./ ”So you, son of man: I have made you a watchman for the house of Israel; therefore you shall hear a word  from My mouth and warn them for Me.

Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø! – og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd./ ”When I say to the wicked, ‘O wicked man, you shall surely die!’ and you do not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood I will require at your hand.

Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel./ ”Nevertheless if you warn the wicked to turn from  his way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul.

Og du, menneskesønn! Si til Israels hus: Slik sier dere: Våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort. Hvordan kan vi da leve?/ ”Therefore you, O son of man, say to the house of Israel: ‘Thus you say, ”If our transgressions and our sins  lie upon us, and we pine away in them, how can we then live?” ‘

Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Herren:/ ”Say to them: ‘As I live,’ says the Lord God,

Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever./ ‘I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live.

Vend om, vend om fra deres onde veier!/ Turn, turn from your evil ways!

Hvorfor vil dere dø, Israels hus?”/ For why should you die, O house of Israel?’ Esekiel/Ezekiel 33,7-11.

Søk de forvillede, arme, forførte

søndag 16. november 2014

1. Søk de forvillede, arme, forførte, Dra dem tilbake fra avgrunnens rand! Trøst de bedrøvede, reis opp de falne, Bring dem til Jesus som frelse dem kan!

Kor: Søk de forvillede, før dem tilbake! Jesus er kjærlighet, bring dem til ham!

2. Skjønt de forakter ham, venter han ennå, Vil for dem åpne sin kjærlige favn. Be dem så inderlig, nød dem å komme Hen til sin Frelser i tro på hans navn!

3. Dypt på hver hjertebunn finnes det strenger, Slappet av synden, dog stemmes de kan. Rør dem med vennlighet, snart vil du finne Kjærlighets hånd kan slå tonene an!

4. Søk de forvillede – Jesus det venter, Kraft vil han skjenke til alt hva han bød! Vis dem til Frelseren, veien er åpen, Si dem: For deg og for meg er han død!

Er egentlig sjakkspillere så innmari kloke?

fredag 14. november 2014

Kom til meg!

mandag 10. november 2014

Prekentekst for 22. søndag  etter pinse:

På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige./ At that time Jesus answered and said, ”I thank You, Father, Lord of heaven, and earth, that You have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes.

Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag./ ”Even so, Father, for so it seemed good in Your sight.

Alt er overgitt til meg av min Far./ ”All things have been delivered to Me by My Father,

Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for./ and no one knows the Son except the Father. Nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him.

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!/ ”Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler./ ”Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.”/ ”For My yoke is easy and My burden is light.” Matteus/Matthew 11,25-30.

HVEM KAN SKILLE OSS FRA KRISTI KJÆRLIGHET?

Nytestamentlig lesetekst:

”Hva skal vi da si til dette?/ What then shall we say to these things?

Er Gud for oss, hvem er da imot oss?/ If God is for us, who can be against us?

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?/ He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?

Hvem vil anklage Guds utvalgte?/ Who shall bring a charge against God’s elect?

Gud er den som rettferdiggjør./ It is God who justifies.

Hvem er den som fordømmer?/ Who is he who condemns?

Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss./ It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us.

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?/ Who shall separate us from the love of Christ?

Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?/ Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

Som skrevet står: For din skyld drepes vi heler dagen, vi blir regnet som slaktefår./ As it is written: ”For Your sake we are killed all day long; we are accounted as sheep for the slaughter.”

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss./ Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller kefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”/ For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Romerne/Romans 8,31-39.

TJEN HERREN MED GLEDE!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”En salme til lovprisning./ A Psalm of Thanksgiving.

Rop med fryd for Herren, all jorden!/ Make a joyful  shout to the Lord, all you lands!

Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!/ Serve the Lord with gladness; Come before His presence with singing.

Kjenn at Herren er Gud!/ Know that the Lord, He is God;

Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før./ It is He who has made us, and not we ourselves; We are His people and the sheep of His pasture.

Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang./ Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts with praise.

Takk ham og pris hans navn./ Be thankful to Him, and bless His name.

For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.”/ For the Lord is good; His mercy is everlasting, And His truth endures to all generations. Salme/Psalm 100.