Arkiv for august 2014

Men han gikk ikke

søndag 31. august 2014

Prekentekst for 12. søndag etter pinse:

”Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i vingården!/ ”But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, ‘Son, go, work today in my vineyard.’

Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk./ ”He answered and said, ‘I will not,’ but afterward he regretted it and went.

Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja, herre! – men han gikk ikke./ ”Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, ‘I go, sir,’ but he did not go.

Hvem av disse to gjorde nå farens vilje?/ ”Which of the two did the will of his father?”

De svarer: Den første./ They said to Him, ”The first.”

Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike.”/ Jesus said to them, ”Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. Matteus/Matthew 21,28-31.

OG HVIS NOEN SYNDER, HAR VI EN TALSMANN

Nytestamentlig lesetekst:

”Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss./ If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet./ If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss./ If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us.

Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde./ My little children, these things I write to you, so that you may not sin.

Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige./ And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.

Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.”/And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world. 1. Johannes/John 1,8-2,2.

SALIG ER DET MENNESKE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Av David. En læresalme./ A Psalm of David. A Contemplation.

Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult./ Blessed is he whose transgression is forgiven, Whose sin is covered.

Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd./ Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, And in whose spirit there is no deceit.

Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen./ When I kept silent, my bones grew old Through my groaning all day long.

For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela./ For day and night Your hand was heavy upon me; My vitality was turned into the drought of summer. Selah

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren!/ I acknowledged my sin to You, And my iniquity I have not hidden. I said, ”I will confess my transgressions to the Lord,” Selah

– Og du tok bort min syndeskyld. Sela.”/ And You forgave the iniquity of my sin, Salmene/Psalms 32,1-5.

Hvem er den egentlige skyldige?

lørdag 30. august 2014

– I den tragiske abortloven. Er ikke det hver den som lukker øynene og ørene og bare går forbi? Totalt uskyldige blir jo iskaldt myrdet her i «demokratiske» Norge. Hvorfor skjer dette? Hvorfor reagerer vi ikke? Hva gjør DU hvis et menneske, ja et forsvarsløst lite levende barn, hikster og skriker fortvilet om din hjelp?

Biskop Børre spurte, i filmen om ham, som underfullt er blitt vist på urettferdige NRK til og med i reprise nettopp: Hvem er gal? Det må være den som gjør det som er galt. I Herrens øyne. Slutt med det! Sier Han. Følg meg, ikke han som vil dere ondt.

kr

Ukas viseste ord

lørdag 30. august 2014

«Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.» Jak.1,5.

De ugudelige ser ikke at Satan forfører dem

fredag 29. august 2014

Egoisme koster ikkeno’

onsdag 27. august 2014

– Nå. Smertefullt dyr blir den såvisst senere. Vi må vende om.

kr

Vi tror og vet at du er Guds Hellige

søndag 24. august 2014

Prekentekst for 11. søndag etter pinse:

”Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham./ From that time many of His disciples went back and walked with Him no more.

Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort?/ Then Jesus said to the twelve, ”Do you also want to go away?”

Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!”/ But Simon Peter answered Him, ”Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. ”Also we have come to believe and know that You are the Christ, the Son of the living God.” Johannes/John 6,66-69.

DERE VAR JO EN GANG ULYDIGE

Nytestamentlig lesetekst:

”For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn./ For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of Gentiles has come in.

Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder./ And so all Israel will be saved, as it is written: ”The Deliverer will come out of Zion, And He will turn away ungodliness from Jacob; For this is My covenant with them, When I take away their sins.”  

Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld./ Concerning the gospel they are enemies for your sake, but concerning the election they are beloved for the sake of the fathers.

For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall./ For the gifts and the calling of God are irrevocable.

Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige./ For as you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience,

På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn./ even so these also have now been disobedient, that through the mercy shown you they also may obtain mercy.

For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle.”/ For God has committed them all to disobedience, that He might have mercy on all. Romerne/Romans 11,25-32.

HAN VENTET RETT, MEN SE, DER ER BLODSUTGYTELSE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug./ Now let me sing to my Well-beloved A song of my Beloved regarding His vineyard: My Well-beloved has a vineyard On a very fruitful hill.

Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville./ He dug it up and cleared out its stones, And planted it with the choicest wine. He built a tower in its midst, And also made a winepress in it; So He expected it to bring forth good grapes, But it brought forth wild grapes.

Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn: Døm mellom meg og min vingård!/ ”And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, Judge please, between Me and My vineyard

Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode?/ What more could have been done to My vineyard That I have not done in it? Why then, when I expected it to bring forth good grapes, Did it bring forth wild grapes?

Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket. Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den./ And now, please let Me tell you what I will do to My vineyard: I will take away its hedge, and it shall be burned; And break down its wall, and it shall be trampled down. I will lay it waste; It shall not be pruned or dug, But there shall come up briers and thorns. I will also command the clouds That they rain no rain on it.”

For Herrens, hærskarenes Guds vingård er Israels hus. Og Judas menn er hans kjæreste plantning./ For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, And the men of Judah are His pleasant plant.

Han ventet rett, men se, der er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik.”/ He looked for justice, but behold, oppression; For righteousness, but behold, a cry for help. Jesaja/Isaiah 5,1-7.

Ukas nådigste ord

lørdag 23. august 2014

«Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Joh.10,27-28.

Hver dag er en sjelden gave

lørdag 23. august 2014

1. Hver dag er en sjelden gave, En skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde Som stiger fra himlen ned.

2. Hver dag er igjen et ansvar, Et stort og alvorlig krav. Hver aften står hvite stjerner Og spør deg om hva du gav.

3. Hver aften står hvite stjerner I himmeriks fjerne by. Hver morgen går Gud og vekker Din vilje til dåd på ny.

Gikk for Jesus!

lørdag 23. august 2014

– Ikke for priser, popularitet og egen ære.

Børre var opptatt av å være lydig mot den levende Gud, og det krevende kallet Han ga ham. Ikke minst for sin kjære families velsignelses skyld. En mann og far som tok ansvar. Men ikke kun for dem.

Du er mannen, sa antakelig Herren til ham. Gå ut! Gå foran! For det ufødte barnets skyld! Vær dets og livets forsvarer! Våg å være et sant forbilde! Jeg legger mine ord i din munn.

Og han gikk ut. Men de skjønte ikke at det egentlig var Jesus. Så de fant det best å fjerne ham. Dette er det norske demokrati i praksis. Det som er ubehagelig fjerner man bare. Ingen gjør jobben sin.

Når han kom til de syke husene sammen med sin yngre, like uredde og gode venn Ludvig Nessa, som også ble for ubehagelig for myndighetene og derfor måtte fjernes, – ble de ansatte livredde. Med rette, vil jeg si. Det var jo faktisk talt Livet selv som sto der.

kr

Suverent har han vunnet abortkampen

onsdag 20. august 2014

De likegyldige taper alltid. I Herrens øyne.

kr