Arkiv for juli 2014

Hva har AP tenkt å gjøre her, da?

tirsdag 29. juli 2014

Tenker de å behandle muslimene like dårlig som de har behandlet den eneste sanne og levende, seende og hørende treenige og omsorgsfulle Gud og de kristne? Det må de jo hvis det er noe som heter likebehandling og rettferdighet blant dem/politikerne. Men det spørs om de tør.

kr

Men er «muslimene» frivillige muslimer?

mandag 28. juli 2014

– Neppe. Jeg tror det har med arv og tvang å gjøre. De må skoleres og hjernevaskes. Bli mer og mer tøffe og harde, absolutt ikke ydmyke og frivillige Jesu etterfølgere. De vet åpenbart ikke hvem Gud Herren er. Men er DET noe rart! De er jo oppdratt muslimsk.

kr

Da må han fornekte seg selv

søndag 27. juli 2014

Prekentekst for 7. søndag etter pinse:

Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg./ Then Jesus said to His disciples, ”If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.

For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det./ ”For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will find it.

For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?/ ”For what profit is it to a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give to exchange for his soul?

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.”/ ”For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Matteus/Matthew 16,24-27.

DERE SKAL VÆRE HELLIGE, FOR JEG ER HELLIG

Nytestamentlig lesetekst:

”Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd./ but as He  who called you is holy, you also be holy in all your conduct,

For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig./ because it is written, ”Be holy, for I am holy.”

Når dere påkaller som Far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid./ And if you call on the Father, who without partially judges according to each one’s work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear;

For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam./ knowing that you were redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.

Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende./ He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you

Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.”/ who through Him believe in God, who raised Him from the dead, and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. 1.Peter 1,15-21.

OG FOLKET SA …

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Josva sa til folket: Dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder./ But Joshua said to the people, ”You cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God; He will not forgive your transgressions nor your sins.

Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere, enda han før har gjort vel mot dere./ ”If you  forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm  and consume you, after He has done you good.”

Men folket sa til Josva: Nei, Herren vil vi tjene!/ And the people said to Joshua, ”No, but  we will serve the Lord!”

Da sa Josva til folket: Så er dere da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. De sa: Ja, det er vi vitner på!/ So Joshua said to the people, ”You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord for yourselves, to serve Him.” And they said, ”We are witnesses!”

Josva sa: Så skill dere av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud!/ ”Now therefore,” he said, ”put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the Lord God of Israel.”

Og folket sa til Josva: Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.”/ And the people said to Joshua, ”The Lord our God we will serve, and His voice we will obey!” Josva/Joshua 24,19-24.

Hvem tok straffen for alle mennesker?

lørdag 26. juli 2014

Ukas kjærligste ord

lørdag 26. juli 2014

«Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.» 1.Joh.4,16


Begynn å takke Herren for alt Han har gjort/gjør!

lørdag 26. juli 2014

Hvem er helt greie terrorister?

fredag 25. juli 2014

Er ikke en likegyldig: aborttilhenger akkurat eller minst like skremmende og farlig som andre drapsmenn/mordere/terrorister?

kr

Man får tåle litt urettferdighet, Sissel Vold!

fredag 25. juli 2014

Kanskje de ikke kan be?

torsdag 24. juli 2014

Fullstendig feil bruk av Guds hus

onsdag 23. juli 2014

Kirken er IKKE politikeres arena. Slett ikke. Kan aldri bli det. Da er det ingen sann kirke. Men dette evner de selvsagt ikke å forstå. Det er de såkalte kristne lederne som må nekte misbruket av helligdommen. Hvordan skal de ellers begripe noen verdens ting? Ugudelige og vantro populister misbruker absolutt alt. Mildt sagt skammelig. Men de møter jo ingen motstand! Hvor er de utvalgte? Showfolk eier ingen respekt for den eneste levende og sanne Gud. Flaut. Tragisk. Typisk norsk.

De må våkne! Før det er for sent.

Å okkupere Hans bygning er ikke spesielt klokt. Det er dem selv dette går ut over. Til slutt. Men det spørs om de likegyldige lederne slipper billigere unna. De har ingen myndighet lenger. Den solgte de.

kr