Arkiv for juni 2014

Sakkeus, skynd deg og kom ned!

søndag 29. juni 2014

Prekentekst for 3. søndag etter pinse:

”Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann./ Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich.

Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst./ And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature.

Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus./ So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see Him, for He was going to pass that way. And when Jesus came to the place, He looked up and saw him, and said to him, ”Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house.”

Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann!/ So he made haste and came down, and received Him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, ”He has gone to be a guest with a man who is a sinner.”

Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen./ Then Zacchaeus stood and said to the Lord, ”Look, Lord, I give half of my goods to the poor; and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.”

Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn./ And Jesus said to him, ”Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham;

For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.”/ ”for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Lukas/Luke 19,1-10.

FOR DET ER HANS VERK

Nytestamentlig lesetekst:

”Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt./ For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, are called.

Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme./ But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty;

Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud./ and the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren!”/ But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God – and righteousness and sanctification and redemption – that, as it is written, ”He who glories, let him glory in the Lord. 1. Korinterbrev/Corinthians 1,26-31.

IKKE FORDI DERE VAR STØRRE ENN ALLE ANDRE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk./ ”For you are holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.

Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene./ ”The Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples;

Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.”/ ”but because the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand, and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh king of Egypt. 5. Mosebok/Deuteronomy 7,6-8.

Hvem sier sånt?

lørdag 28. juni 2014

– At du ikke er bra eller verdifull nok,

– At du er syk, og MÅ behandles,

– At det dessverre ikke er håp for sånne som deg,

– At du er homofil evt. pedofil,

– At Gud ikke vil se til deg, allikevel.

kr

De lever jo av å drepe folk

fredag 27. juni 2014

– Gjerne før man blir født. Da merker ingen det. Tror de. Men Gud i himmelen ser. Og hører oss. Alle.

En uvitende «lege» er kun opptatt av å medisinere og dope/sløve. Gjøre oss avhengige av seg. Finne «feil». Diagnostisere og stemple.

Man blir ikke helbredet i sitt indre på den måten. Og slett ikke i sitt ytre. Hvis en behøver det. Ugudelige leger kan ikke dømme om kristnes innerste. De ser bare det de ser eller vil se.

Jeg har ikke bedt om noen verdslig fastlege/aborttilhenger! Jesus er min Lege. I Ham har jeg ALT jeg trenger. Til evig tid.

kr

Streik er feigt

fredag 27. juni 2014

– Og helt utrolig ego. Fullstendig galt.

Vi skal nøye oss med det vi har. Sier Gud. Havesyke er ganske enkelt livsfarlig. Ubeskrivelig tåpelig.

kr

Bekjennelsen er livsviktig for kristne

onsdag 25. juni 2014

– For med den vinner Han stadig flere mennesker. Fra djevelen. Vi som allerede er vunnet, og som vet det, er alle levende vitnesbyrd som Jesus kan bruke OG bruker. Om en er lydig og bibeltro.

kr

Meningen med livet?

mandag 23. juni 2014

Det virker som om mange ikke vet hva meningen med livet er.

At de ikke har forstått at det egentlig handler om en eneste ting: Evighetsvalget.

At man aktivt må velge nå (i nådetiden) mens en fysisk kan.

Alle vil antakelig til himmelen på Dommens dag, evig pine har neppe noen av oss særlig sansen for.

Men ingen kommer til Guds vidunderlige himmel uten gjennom Jesus.

kr

Ta dere i vare for all havesyke!

søndag 22. juni 2014

Prekentekst for 2. søndag etter pinse:

”En i mengden sa da til ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!/ Then one from the crowd said to Him, ”Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.”

Men han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?/ But He said to him, ”Man, who made Me a judge or an arbitrator over you?”

Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod./ And He said to them, ”Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”

Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i./ Then He spoke a parable to them, saying: ”The ground of a certain rich man yielded plentifully. ”And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’

Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygninene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods./ ”So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods.

Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, drikk og vær glad!/ ‘And I will say to my soul, ”Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink and be merry.”’

Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?/But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’

Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.”/ ”So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.” Lukas/Luke 12,13-21.

JAG ETTER DET GODE

Nytestamentlig lesetekst:

Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra./ Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det./ And having food and clothing, with these we shall be content.

Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse./ But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmless lusts which drown men in destruction and perdition.

For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner./ For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.

Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet./ But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.

STRID TROENS GODE STRID!/ Fight the good fight of faith,

Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!”/ lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. 1. Timoteus/Timothy 6,6-12.

MENNESKET DRAR BORT TIL SIN EVIGE BOLIG

Gammeltestamentlig lesetekst:

Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene* kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem, *alderdommen./ Remember now your Creator in the days of your youth, Before the difficult days come, And the years draw near when you say, ”I have no pleaasure in them”:

før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet./ While the sun and the light, The moon and the stars, Are not darkened, And the clouds do not return after the rain;

Da skjelver husets voktere*. De sterke menn** blir bøyd. De som maler*** på kvernen, stanser arbeidet, fordi de er blitt for få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene****. *armene. **benene. ***tennene. ****øynene./ In the day when the keepers of the house trembled, And the strong men bow down; When the grinders cease because they are few, And those that look through the windows grew dim:

Begge dørene til gaten* blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmælte. *ørene, hørselen./ When the doors are shut in the streets, And the sound of grinding is low; When one rises up at the sound of a bird, And all the daughters of music are brought low.

En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer*, gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft**. *håret blir hvitt. **smaksansen sløves./ Also they are afraid of height, And of terrors in the way; When the almond tree blossoms, The grasshopper is a burden, And desire fails.

For mennesket drar bort til sin evige bolig – de sørgende går allerede og venter på gaten./ For man goes to his eternal home, And the mourners go about the streets.

Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.”/ Remember your Creator before the silver cord is loosed, Or the golden bowl is broken, Or the pitcher shattered at the fountain, Or the wheel broken at the well. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Predikanten/Ecclesiastes 12,1-7.

Navnet Jesus blekner aldri

lørdag 21. juni 2014

Men … Ingen av de elleve var kvinner

torsdag 19. juni 2014

Selvfølgelig var det en grunn til at ingen av de elleve var kvinner. Det var og er rett og slett ikke deres oppgave å forkynne og døpe og lære folkeslagene. For det går simpelthen ikke. Da blir det bare kaos og rot. Er det virkelig noen som enda ikke ser dette?

Jeg tror Jesus mildt sagt er rystet og dypt ulykkelig over hvordan vi mennesker klarer å vri på alt Han har sagt/sier. Og ingen irettesetter de som villeder istedenfor å veilede. Det må være fordi de ikke evner det eller er sterke nok.

Med hvilken rett og myndighet tar en seg frihet til å overkjøre Hans ufeilbarlige og evige uforanderlige Ord? Djevelen har fått uomvendte til å tro at man MÅ endre på det som er «umoderne.»

kr

Gud ga deg tillit, Jens

mandag 16. juni 2014

– Og den misbrukte du. Slik populistiske og uvitende politikere gjør. Herren ville lede og vise deg. Veien. Den velsignede og eneste rette.

Du ville ikke høre på og følge Ham. Ubeskrivelig uklokt.

Heldigvis er det ennå nådetid! Men det hjelper jo lite om en ikke tar imot.

kr