Arkiv for mars 2014

Jesus sa: Ti stille og far ut av ham!

søndag 30. mars 2014

Prekentekst for 3. søndag i faste:

”Han drog ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten./ Then He went down to Capernaum, a city of Galilee, and was teaching them on the Sabbaths.

De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet./ And they were astonished at His teaching, for His word was with authority.

I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst:/ Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice, saying,

Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret?/ ”Let us alone! What have we to do with You, Jesus of Nazareth?

Du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!/ Did You come to destroy us? I know who You are – the Holy One of God!”

Men Jesus truet den og sa: Ti stille og far ut av ham!/ But Jesus rebuked him, saying, ”Be quiet, and come out of him!”

Den onde ånd kastet mannen ned midt iblant dem, og fór så ut av ham uten å skade ham./ And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him.

Da kom det forferdelse over dem alle, de samtalte med hverandre og sa:/ Then they were all amazed and spoke among themselves, saying,

Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut./ ”What a word this is! For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out.”

Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen.”/ And the report about Him went out into every place in the surrounding region. Lukas/Luke 4,31-37.

MIN NÅDE ER NOK FOR DEG

Nytestamentlig lesetekst:

”Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg./ And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure.

Om denne bad jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg:/ Concerning this thing I pleaded with the Lord three times that it might depart from me. And He said to me,

Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg./ ”My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld./ Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake.

For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!”/ For when I am weak, then I am strong. 2. Korinterbrev/2. Corinthians 12,7-10.

GUD ER MIN KLIPPE SOM JEG TAR TILFLUKT TIL

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd, kvad han denne sangen for Herren. Og han sa:/ Then David spoke to the Lord the words of this song, on the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. And he said:

Herren er min klippe og min festning og min befrier./ ”The Lord is my rock and my fortress and my deliverer;

Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til – mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg./ The God is my strength, in whom I will trust; My shield and the horn of my salvation, My stronghold and my refuge; My Savior, You save me from violence.

Jeg påkaller Den Høylovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender./ I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; So shall I be saved from my enemies.

Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. Dødsrikets rep omgav meg, dødens snarer falt over meg./ ”When the waves of death surrounded me, The floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Sheol surrounded me; The snares of death confronted me.

I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud./ In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God;

Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører.”/ He heard my voice from His temple, And my cry entered His ears. 2. Samuelsbok/2. Samuel 22,1-7.

Er det sant!? Utrolig.

lørdag 29. mars 2014

– En film om Børre (Knudsen)!!! Hvordan er dette mulig? I dagens Norge. Med SÅ mye egoisme, vold og hat. Min første tanke: Hvem har nå laga den? Men troverdige mennesker har sett Filmen, vært på premiéren, og melder at den er fantastisk. Både sterk og god.

Alle kinosjefer i landet med ansvarsfølelse, respekt og rettferdighetssans bør absolutt straks sette opp denne.

Jens burde iallfall se den. Han vil jo så gjerne lære. Av feilene. Supert. Men da må man høre på kloke folk! Dem som tør være lydige mot Ordet og tro mot kallet. Dem en egentlig slett ikke liker i det hele tatt.

Ingenting er umulig for Gud.

kr

VI er selvsagt de aller aller beste

lørdag 29. mars 2014

– vi som holder med Obama og Merkel eller flertallet. Og som virkelig vet hvordan man skal behandle folk som – i våre øyne – gjør noe aldeles galt. Så klart. Det gjelder å la seg kjøpe og bli populær. Fysj.

kr

Husk på Jens!

fredag 28. mars 2014

Vis Stoltenberg hvem Du er, og hva Du har gjort for ham. At han er tilgitt av Deg, og derfor må tilgi andre. Og gjøre Din vilje.

kr

Men vi er da så gode, Jesus!

torsdag 27. mars 2014

– Til hva?

Det er bare én som er god, det er Gud.

BØNN OM TILGIVELSE

tirsdag 25. mars 2014

Kjære Jesus!

Tilgi meg at jeg har tenkt/tenker tanker jeg ikke burde tenke.

Tilgi meg at jeg har brukt/bruker ord jeg ikke burde bruke.

Tilgi meg at jeg har gjort/gjør gjerninger jeg ikke burde gjøre.

Takk at Du elsker meg allikevel.

Hjelp meg å gjøre Din vilje, framfor min egen egoistiske.

Amen

Finnes det en synder som aldri har syndet?

mandag 24. mars 2014

Han gjorde storverk

søndag 23. mars 2014

Prekentekst for Maria budskapsdag:

”Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet./ And Mary said: ”My soul magnifies the Lord, And my spirit has rejoiced in God my Savior. For He has regarded the lowly state of His maidservant;

For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn./ For behold, henceforth all generations will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me, And holy is His name.

Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham./ And His mercy is on those who fear Him From generation to generation.

Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker./ He has shown strength with His arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts.

Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små./ He has put down the mighty from their thrones, And exalted the lowly.

Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort./ He has filled the hungry with good things, And the rich He has sent away empty.

Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, – slik han hadde talt til våre fedre – mot Abraham og hans ætt, til evig tid.”/ He has helped His servant Israel, In remembrance of His mercy, As He spoke to our fathers, To Abraham and to his seed forever.” Lukas/Luke 1,46-55.

FOR AT VI SKULLE VÆRE HELLIGE OG ULASTELIGE

Nytestamentlig lesetekst:

”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus./ Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ,

For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn./ just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love,

I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.”/ having predistined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Efeserbrevet/Ephesians 1,3-6.

I DE DAGER OG PÅ DEN TID

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus./ ‘Behold, the days are coming,’ says the Lord, ‘that I will perform that good thing which I have promised to the house of Israel and to the house of Judah:

I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet./ ‘In those days and at that time I will cause to grow up to David A Branch of righteousness, He shall execute judgment and righteousness in the earth.

I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun skal kalles med: Herren, vår rettferdighet./ In those days Judah will be saved, And Jerusalem will dwell safely. And this is the name by which she will be called: THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS.’

For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone.”/ ”For thus says the Lord: ‘David shall never lack a man to sit on the throne of the house of Israel; Jeremia/Jeremiah 33,14-17.

Din rikssak, Jesus, være skal

lørdag 22. mars 2014

1. Din rikssak, Jesus, være skal Min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall Og skal få være med! Uverdig er jeg, Herre kjær, Å stå som lem i rikets hær. Men du som gav meg vennenavn Og tok meg ømt inn i din favn, Vil gi meg makt Å gå hvor du har sagt.

2. Gi meg ditt ømme frelsersinn For slektens sorg og harm! Lukk meg i dine smerter inn Og gjør meg sterk og varm! Lær meg å skue med ditt blikk Hvert folk som liv og grenser fikk, Å bære verdens nød og skam Med kjærlighetens offerbrann Til døden tro, Tålmodig, sterk og fro!

3. Da vet jeg visst mitt øye får Et herlig syn å se Når det mot livets aften går, Når endt er lyst og ve: Guds rike står i stråleskrud, Krist hentet har sin dyre brud Av alle stammer, fra hver egn, Med hver sin strålekrans som tegn, I jubelkor De priser Herren stor.

Hvorfor sover du/dere?

lørdag 22. mars 2014