Arkiv for januar 2014

Nei og atter nei … barnet først!

onsdag 29. januar 2014

Tenk at Jesus må stå i stortingssalen og i TV-studioer og overalt ellers og oppleve noe så til de grader selvisk og ondt! Han hører jo godt hva både Erna og Jens får seg til å si og tenke. For ikke å snakke om alle de andre feige og ynkelige aborttilhengerne. Jeg tror Han gråter over dem. Vær sikker, de vil få sin velfortjente og rettferdige dom.

Det er selvsagt abortsaken som skal og må fram. Før Jesus kommer tilbake MÅ vi ha fått orden på denne djevelskapen. Selvsagt er det Satan som står bak dem. Og bruker dem. De tror det er rett å drepe barnet. Eller de VIL tro det. Djevelen har dem i sin hule hånd. De ser ikke dette.

Det handler ikke om abortsaken, men om legers reservasjonsrett, sier de. Men legene er jo minst like freidige og frekke som politikerne. Ingen av dem står fram og setter barnets – den svakeste parts – rettigheter først. De skylder på stakkarslige lovgivere.

Legers reservasjonsrett er bare tull. Da hiver jo disse ansvaret over på de blinde legene. Nei, de som har øyne å se med, må stå fram og si NEI til drap av ufødte barn – for Jesu skyld. Og for de forvirredes skyld.

kr

Vi lærer nok ikke så fort som vi innbiller oss

onsdag 29. januar 2014

Mange flere kom til tro

søndag 26. januar 2014

Prekentekst for 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

”I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen: Hva vil du henne? eller: Hvorfor taler du med henne?/ And at this point His disciples came, and they marveled that He talked with a woman; yet no one said, ”What do You seek? ” or, ”Why are You talking with her?”

Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der:/ The woman then left her waterpot, went her way into the city, and said to the men,

Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?/ ”Come, see a Man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ?”

De drog da ut fra byen og kom til ham./ Then they went out of the city and came to Him.

I mellomtiden sa disiplene til ham: Rabbi, et!/ In the meantime His disciples urged Him, saying, ”Rabbi, eat.”

Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som dere ikke vet om!/ But He said to them, ”I have food to eat of which you do not know.”

Disiplene sa da seg imellom: Kan noen ha brakt mat til ham?/ Therfore the disciples said to one another, ”Has anyone brought Him anything to eat?”

Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning./ Jesus said to them, ”My food is to do the will of Him who sent Me, and to finish His work.

Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!/ ”Do you not say, ”There are still four months and then comes the harvest’? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest!

Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen./ ”And he who reaps receives wages, and gather fruits for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together.

For her er det et sant ord at én sår og en annen høster./ ”For in this the saying is true: ‘One sows and another reaps.’

Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid./ ”I sent you to reap that for which you have not labored; others have labored, and you have entered into their labors.”

Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: Han har sagt meg alt det jeg har gjort./ And many of the Samaritans of that city believed in Him because of the word of the woman who testified, ”He told me all that I ever did.”

Da nå samaritanerne kom til ham, bad de ham å bli hos dem. Og han ble der to dager./ So when the Samaritans had come to Him, they urged Him to stay with them; and He stayed there two days.

Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord./ And many more believed because of His own word.

Og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.”/ Then they said to the woman, ”Now we believe, not  because of what you said, for we ourselves have heard Him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world.” Johannes/John 4,27-42.

JEG ER VED LOVEN DØD FOR LOVEN

Nytestamentlig lesetekst:

For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud./ ”For I through the law died to the law that I might live to God.

Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg./ ”I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me;

Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.”/ and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me. Galaterne/Galatians 2,19-20.

HERREN HAR KALT MEG FRA MORS LIV AV

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne!/ ”Listen, O coastlands to Me, And take heed, you peoples from afar!

Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød./ The Lord has called Me from the womb; From the matrix of My mother He has made mention of My name.

Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger./ And He has made My mouth to a sharp sword; In the shadow of His hand He has hidden Me, And made Me a polished shaft; In His quiver He has hidden Me.”

Han sa til meg: Du er min tjener, du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet. ”And He said to Me, You are My servant, O Israel, In whom I will be glorified.’

Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud./ Then I said, ‘I have labored in vain, I have spent my strengt for nothing and in vain; Yet surely my just reward is with the Lord, And my work with my God,’ ”

Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham – og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke – han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake./ ”And now the Lord says, Who formed Me from the womb to be His Servant, to bring Jacob back to Him, So that Israel is gathered to Him (For I shall be gathered in the eyes of the Lord, And My God shall be My strength), Indeed He says, ‘It is too small a thing that You should be My Servant To raise up the tribes of Jacob, And to restore the preserved ones of Israel;

Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.”/ I will also give You as a light to the Gentiles, That You should be My salvation to the ends of the earth.’ Jesaja/Isaiah 49,1-6.

Ingen av oss har krav på noe som helst

lørdag 25. januar 2014

La dem for all del ikke få dytte alle disse håpløst dårlige og uvettige salgsargumentene sine på deg! Våg å si nei takk! Vis at du tar ansvar!

Hvem er det som bestemmer hva slags «behandling kvinnen har krav på»? – Gud Herren eller tragiske superegoister?

Hvem er det som bestemmer hva slags behandling det ufødte barnet har krav på? – Gud eller ulydige og urettferdige politikere/mennesker?

kr

Den superegoistiske kvinnen

torsdag 23. januar 2014

– Selvsagt vil hun abort. Hun tenker kun eller først og fremst på seg selv. Jeg vil drepe det uskyldige barnet i min mage. Det er lov!

Men så ubeskrivelig dumt. Det er min kropp, sier hun. Jeg vil bestemme over den. Da er hun jo svært dårlig på akkurat dette. Hun trenger RETT og kjærlig veiledning, ikke GAL!

Barnets kropp er ikke hennes kropp. Kan så visst heller aldri bli det.

kr

Men har Lærdal lært, hørt eller sett noe?

onsdag 22. januar 2014

Hva har Lærdal lært? At hus med dårlig «grunnmur» er brent ned? Er det dette vi har lært av Lærdal, så er det bra.

Kan du se at vi mennesker er (som) lett brennbare hus, som vil komme til å brenne i en evig ild, om vi ikke sørger for rett og solid grunnmur?

Lærdal er også et kall til verden om å vende seg seg til Ham som hjelpen har. For bare da kan Han velsigne oss. Hvis vi VIL høre.

kr

Den superegoistiske mannen

tirsdag 21. januar 2014

– Selvfølgelig vil han abort. Da merker ingen hans skam og ansvarsløshet.

kr

Kjente du Guds gave, og visste du …

søndag 19. januar 2014

Prekentekst for 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

”Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef./ So He came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph.

Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time./ Now Jacob’s well was there. Jesus therefore, being wearied from His journey, sat thus by the well. It was about the sixth hour.

Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!/ A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, ”Give Me a drink.”

Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat./ For His disciples had gone away into the city to buy food.

Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere./ Then the woman of Samaria said to Him, ”How is it that You, being a Jew, ask a drink of me, a Samaritan woman?” For Jews have no dealings with Samaritans.

Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!/ Jesus answered and said to her, ”If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give Me a drink’, you would have asked Him, and He would have given you living water.”

Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra?/ The woman said to Him, ”Sir, You have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do You get that living water?

Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?/ ”Are You greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?”

Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vann, blir tørst igjen./ Jesus answered and said to her, ”Whoever drinks of this water will thirst again,

Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv./ but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life.”

Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!/ The woman said to  Him, ”Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw.”

Han sier til henne: Gå og rop på din mann, og kom så hit./ Jesus said to her, ”Go, call your husband, and come here.”

Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann./ The woman answered and said, ”I have no husband.”

Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann! For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant./ Jesus said to her, ”You have well said, ‘I have no husband,’ ”for you have had five husbands, and the one whom you now have is not your husband, in that you spoke truly.”

Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet!/ The woman said to Him, ”Sir, I perceive that You are a prophet.

Våre fedre tilbad på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe./ ”Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship.”

Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem./ Jesus said to her, ”Woman, believe Me, the hour is coming when you will neither on this mountain, nor in Jerusalem, worship the Father.

Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene./ ”You worship what you not know, we know  what we worship, for salvation is of the Jews.

Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha./ ”But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him.

Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet./ ”God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. ”

Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer – han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt./ The woman said to Him, ”I know that Messiah is coming (who is called Christ). ”When He comes, He will tell us all things.”

Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.”/ Jesus said to her, ”I who speak to you am He.” Johannes/John 4,5-26.

OG DEN SOM TØRSTER, HAN FÅR KOMME!

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg ”Jesus sier om seg selv ”er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne./ I am the Root and the Offspring of David, the Bright and Morning Star.”

Ånden og bruden sier: Kom!/ And the Spirit and the bride say, ”Come!”

Og den som hører det, la ham si: Kom!/ And let him who hears say, ”Come!”

Og den som tørster, han får komme!/ And let him who thirsts come.

Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!”/ Whoever desires, let him take the water of life freely. Åpenbaringen/Revelation 22,16b-17.

HØR! JEG VIL OPPRETTE EN EVIG PAKT MED DERE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!/ ”Ho! Everyone who thirsts, Come to the waters; And you who have no money, Come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk Without money and without price.

Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette?/ Why do you spend money for what is not bread, And your wages for what does not satisfy?

Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter./ Listen carefully to Me, and eat what is good, And let your soul delight itself in abundance.

Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.”/ Incline your ear, and come to Me. Hear, and your soul shall live; And I will make an everlasting covenant with you – The sure mercies of David. Jesaja/Isaiah 55,1-3.

Vi VIL ikke høre!

søndag 19. januar 2014

Hvorfor så mye banning og ondskap?

lørdag 18. januar 2014