Arkiv for juni 2013

Da sa han til Simon: Legg ut på dypet!

søndag 30. juni 2013

Prekentekst for 6. søndag etter pinse – Aposteldagen:

”Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han stod ved Gennesaret-sjøen.

Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem; de holdt på å skylle garnene.

Han gikk da om bord i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten.

Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst!

Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.

De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem.

De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke.

Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!

For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon.

Men Jesus sa til Simon: Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker.

De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham.” Luk.5,1-11.

MEN JEG FIKK MISKUNN

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann.

Men jeg fikk miskunn, fordi jeg handlet uvitende i vantro. Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.

Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv.

Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen.” 1.Tim.1,12-17.

JEG VIL VELSIGNE DEM SOM VELSIGNER DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!

Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Så drog Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot drog med ham.” 1.Mos.12,1-4a.

Du får koma til Jesus

lørdag 29. juni 2013

1. Du får koma til Jesus med det som er tungt, Med di synd og di sorg og di sut! Du skal vita for visst: Om du kjem som du er, Skal han slett ikkje støyta deg ut.

2. Du får koma til Jesus i motgang og tvil, Og når nedbøygd i mismot du går. Han vil kveikja din hug, Han vil tendra ein smil Og for vinter deg gjeva ein vår.

3. Du får koma til Jesus når gale det gjekk. Du får koma for tusende gong. Han vil reisa deg opp, han vil gle deg igjen. Han vil fylle ditt hjarta med song.

4. Du får koma til Jesus i ungdomens tid. I din manndom og når det vert kveld. Du får koma til Jesus når sola går ned, Og dei nattsvarte skuggane fell.

5. Du får koma til Jesus i Faderens hus. Der hans herlegdom skal du få sjå. Du får vera hos Jesus til æveleg tid. Sei, kva meir kan du ynskja deg då?

Kan Gud Herren velsigne oss når vi er ulydige?

fredag 28. juni 2013

Er forsettlig drap verre enn andre drap?

mandag 24. juni 2013

Hvorfor ser du kun småfeilene hos din bror?

søndag 23. juni 2013

Prekentekst for 5. søndag etter pinse:

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt.

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?

Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?

Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye!

Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.” Matt.7,1-5.

ALLE SKAL FRAM FOR GUDS DOMSTOL

Nytestamentlig lesetekst:

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.

For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren.

Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.

Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror?

Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol.

For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.

Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.

Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror.” Rom.14,7-13.

DA SA HERREN TIL KAIN: HVOR ER ABEL, DIN BROR?

Gammeltestamentlig lesetekst:

Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.

Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror?

Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?

Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd.

Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.

Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn.

Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.

Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold.

Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.” 1.Mos.4,8-15.

Kjærlighet fra Herren Jesus

søndag 23. juni 2013

– er det aller, aller viktigste, beste og klokeste man kan gi andre.

Mye viktigere enn farlige penger. Å kjøpe seg fri fra nestekjærlighet, er en dårlig løsning. Det du gir, må du gi uten baktanker.

Hvorfor skal romfolk bli som oss? Like kravstore. De er mye mer ydmyke enn oss. Fattige har avgjort mer å lære rike nordmenn enn omvendt.

kr

Tro ikke på medisiner og ugudelige leger!

lørdag 22. juni 2013

– Det er ikke der legedommen er å finne. Jesus er en mye bedre Lege. Han doper ingen. Men gir kraft og styrke til alle som vil komme. Han gjør deg fri og overmåte lykkelig. I Ham har en alt. Man mangler ingen ting.

– Men det er nok de vantro veldig uenige i. De vet jo ikke bedre. De kjenner ikke Jesus. Vil ikke høre. Da er det nødt til å gå skikkelig galt. For dem, særlig. Til slutt. Ingen stortingspolitiker i dag har noen som helst grunn til å smile. Tvert om. De har virkelig grunn til å gråte.

Kanskje hører de aldri Guds kall i all selvforherligelsen og larmen? De er livredd både kristne og ikke-kristne/verden. Lever i sin egen boble.

kr

Hva er et demokrati uten valgfrihet?

tirsdag 18. juni 2013

–  Som det norske. Det er det stikk motsatte.

Hvilke rettigheter har de kristne i Norge i dag? Ingen. Alt må skje på de ugudeliges, altså djevelens, betingelser. Og ingen protesterer. Eller tør.

Hvor er valgfriheten når det gjelder hvilke leger vi kristne vil støtte/nytte? Hvorfor har ikke vi noen som kan tale vår sak? Eller som våger.

kr

Gled dere med meg, jeg har funnet igjen sauen

søndag 16. juni 2013

Prekentekst for 4. søndag etter pinse:

Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.

Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!

Da fortalte han denne lignelsen til dem:

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?

Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg.

Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier:

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.

Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier:

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!

På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.” Luk.15,1-10.

VI ER HANS VERK, SKAPT TIL GODE GJERNINGER

Nytestamentlig lesetekst:

”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.

I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.

Også vi vandret alle som dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser.

Av nåde er dere frelst.

Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.” Ef.2,1-10.

HAN HOLDER IKKE TIL EVIG TID FAST PÅ SIN VREDE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv?

Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet.

Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter.

Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.” Mi.7,18-19.

For et utrolig tomt liv!

søndag 16. juni 2013

Å leve uten Jesus i sitt hjerte, er nødt til å gå dårlig. Skikkelig dårlig. (Bare de kunne/ville se og høre!) Da blir man helt hjelpeløs når det stormer litt. En faller. Og kommer seg ikke opp igjen. Før man innser at uten Ham, kan en intet gjøre. Da har man tapt. Stoltheten må fjernes. Frivillig.

Det handler om ydmykhet overfor Ordet. Om å gi Gud rett. Ikke all verdens freidige forskning. Hvorfor tror så mange på den?

– Fordi de ikke vet bedre. I vårt land er Han kastet ut, og likegyldigheten har tatt Herrens plass. Det blir derfor bare rot. I hodene på folk.

kr