Arkiv for mai 2013

De var alltid i templet og priste Gud

torsdag 9. mai 2013

Prekentekst for Kristi himmelfartsdag:

”Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Dere er vitner om dette.

Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt.

Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.

Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem.

Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen.

Og de falt ned og tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede.

Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.” Luk.24,46-53.

DE SKAL VITE AT GUD HAR GJORT HAM TIL HERRE

Nytestamentlig lesetekst:

Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det.

Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører.

For David fór ikke opp til himmelen, men han sier: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!

Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.” Apg.2,32-36.

HANS RIKE GÅR ALDRI TIL GRUNNE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se, – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham.

Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham.

Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.” Dan.7,13-14.

Hva er terror om ikke fosterdrap er det?

tirsdag 7. mai 2013

Og hvem må i fengsel om ikke de som sitter med hovedansvaret for folkemord i vårt «demokratiske» land må det?

Er vår statsminister, justisminister og helseminister virkelig så ubeskrivelig tankeløse som de virker å være? Skjønner de faktisk ingen ting?

Få dem vekk! Dere kan ikke ha slike selvgode, livsfarlige og fullstendig udugelige ministre. Som bare evner å dømme alle andre, og ikke seg selv. Skriker de små ufødte. Frels oss!!! Noen MÅ ofre seg!!

På tekst-tv i dag står følgende:

«Regjeringen vil ha 30 år for terror

Regjeringen foreslår at strafferammen for grov terror utvides til 30 år og at deltakelse i terrororganisasjoner skal kriminaliseres.

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart å forberede terrorhandlinger, motta terrortrening og delta aktivt i terrororganisasjoner.

Strafferammen for grov terror utvides til 30 år. Utlendingsloven endres for å gjøre det enklere å utvise personer som utgjør en trussel mot Norges sikkerhet.»

De skriver her sin egen dom. AP = terrororganisasjonen. De forbereder stadig nye terrorhandlinger og driver så absolutt terrortrening. I det skjulte. Fordi de tror at dette er ansvarsfullt. De forfører de unge.

kr

Be, i mitt navn!

søndag 5. mai 2013

Prekentekst for 5. søndag etter påske:

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn.

Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.

Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.

Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen.

På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere.

For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud.

Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden.

Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.” Joh.16,23b-28.

JEG BER OM AT KRISTUS MÅ BO I DERES HJERTER

Nytestamentlig lesetekst:

”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.

Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,

for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er,

og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss –

ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.” Ef.3,14-21.

JEG VIL LA MEG FINNE

Gammeltestamentlig lesetekst:

For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.

Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren.” Jer.29,11-14a.

Dere vil jo ikke vite eller høre, Kaci!

søndag 5. mai 2013

Du vet ikke hva du ville gjort, sa du. Men du ville visst iallfall ikke at andre skulle bestemme for deg. Det gjaldt abortsaken.

Er Gud «andre»? Dere stokk blinde og døve politikere MÅ snarest se å åpne øynene og ørene deres for å se og høre hva Herren sier. Men det spørs om noen av dere tør. Få er så ubeskrivelig feige som dere partifolk.

Hør: Jesus vil hevne ethvert baby-mord. Selvsagt. Det må Han.

kr

Er ikke romfolket min neste?

søndag 5. mai 2013

Uten Lyset kan selv ikke AP se annet enn mørke

onsdag 1. mai 2013

Tenk om de så Jesus i alt!

onsdag 1. mai 2013