Arkiv for april 2013

Det er til gagn for dere at jeg går bort

søndag 28. april 2013

Prekentekst for 4. søndag etter påske:

”Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen?

Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte.

Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort.

For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere.

Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

Om synd, fordi de ikke tror på meg.

Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.

Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.” Joh.16,5-15.

TA YDMYKT IMOT ORDET

Nytestamentlig lesetekst:

”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede!

For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.

Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.” Jak.1,17-21.

DERE SKAL VÆRE MITT FOLK, OG JEG VIL VÆRE DERES GUD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre.

Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.” Esek.36,26-28.

Lover Herren! Han er nær

søndag 28. april 2013

Lover Herren! Han er nær Når vi synger, når vi beder. Samles i hans navn vi her, Selv han midt iblandt oss treder. Lover Herren, gamle, unge, Pris hans navn hver barnetunge!

2. Herre, vær oss evig nær! Vær oss nær når solen rinner, Og når sol og stjerneskjær I den dype natt forsvinner! La din Ånd ei fra oss vike til vi ser dig i ditt rike.

Men hvorfor forsvarte du ikke Ludvig Nessa?

torsdag 25. april 2013

– Du som kaller deg kristen. Besto du prøven?

Ser du/vi at Jesus kan komme til å spørre oss om dette?

Og du som enda ikke tror på Jesus:

Du ser selvfølgelig ikke så langt. Fordi du ikke vil.

Når ble kirkene statens eiendom, og hvordan skjedde egentlig det? Med hvilken rett kaster de ut en sann og uegoistisk Guds mann? Jeg tror Jesus vil dømme oss «kristne» særlig hardt her.

kr

Dype, stille, sterke, milde

tirsdag 23. april 2013

Dype, stille, sterke, milde Guddomsord fra himmelhavn Kaller, beder, sjeler leder Til den gode hyrdes favn, Vidner om hvad oss er givet: Jesus er vår vei til livet.

2. Frelser, kjære, takk dig være For din nåde mot vår jord! Tiden rinner, verden svinner, Evig dog består ditt ord, Med ditt ord din nåde varer, Er vårt vern mot alle farer.

3. Drag de mange sjele bange Til dig ved din Hellig Ånd! Alle vegne døden segne For din sterke frelserhånd! Før oss frem på livets veie, Før oss inn til livets eie!

Men deres sorg skal bli til glede!

søndag 21. april 2013

Prekentekst for 3. søndag etter påske:

Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg.

Da sa noen av hans disipler til hverandre: Hva mener han med dette som han sier til oss: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og: Jeg går til Faderen?

De sa derfor: Hva betyr dette som han sier: En liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.

Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: Er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg?

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede!

Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden.

Slik har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.” Joh.16,16-22.

GLEM IKKE Å GJØRE GODT OG DELE MED ANDRE

Nytestamentlig lesetekst:

”Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.

La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!

For vi har ikke her en blivende stad, men søker den som kommer.

La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn.

Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud.” Hebr.13,12-16.

AKT IKKE PÅ FORTIDEN

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann, han som lot vogner og hester, hær og krigsmakt dra ut – alle sammen ligger de der, de står ikke opp, de er slokt, som en veke sloknet de -:

Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden!

Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?

Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.” Jes.43,16-19.

Jesus, Frelser, vi er her

søndag 21. april 2013

Jesus, Frelser, vi er her, For din sannhets ord å høre, Lukk nu op, o Herre kjær, Selv vårt hjerte og vårt øre, At vi må i våre sinne Lukke dig og himlen inne!

2. Vår formørkede forstand Kan jo ikke sannhet kjenne, Uten din, den gode Ånd Vil sitt lys i oss optende; Godt å tenke, tale, gjøre, Dertil må din Ånd oss føre.

3. O du herlighetens glans, Lys av lys, vår sjel omstråle! Treng dig gjennom sinn og sans, Vekk oss op av sløvhets dvale! La vår bønn i himlen høres Og all gjerning vel utføres.

Hører du enda ikke at Gud kaller på deg?

lørdag 20. april 2013

Et uforstandig helsevesen

lørdag 20. april 2013

– som ikke begriper hva abort er, har ingen bruk for.

De forstår jo ikke engang dette.

De prøver å få oss til å tro at de vet bedre enn oss, men …

kr

De aller feigeste terroristene er politikerne

fredag 19. april 2013

De som dreper levende mennesker, ja til og med totalt uskyldige ufødte barn, og åpenbart syns det er helt i orden, – de kan umulig tenke særlig klart. De er livsfarlige, rett og slett. Ikke minst for seg selv.

Tenk når disse bakmennene- og kvinnene endelig en gang våkner! Da kan nådetiden faktisk være over. For dem. Bare Herren, ikke Allah eller noen annen død gud, vet hvor lang levetid den enkelte av oss har eller får.

Gud er kjærlighet.

Han er tilgivelsens, redningens og underets Gud.

Men du MÅ ta imot nådegaven i nådetiden!

Si/be: Kjære Jesus! Kom inn i mitt liv! Jeg trenger å bli frelst!

Så gjør Han resten. Bare vent og se.

kr

Hva er normalt?

torsdag 18. april 2013

Hva er egentlig normalt, og hvem er egentlig normal?

Er det «normale» det de uvettige politikerne syr sammen på sin ubekrivelig ego, tanketomme og feige måte?

Hva er egentlig riktig/galt, og hvem har egentlig rett/misforstått?

kr