Arkiv for mars 2013

Kjærlighet er lysets kilde

søndag 24. mars 2013

1. Kjærlighet er lysets kilde, Kjærlighet er livets rot. Derfor er Guds råd så milde, Derfor er Guds Ånd så god. Jesus har den selv forklaret, Ånden har den åpenbaret, Den kan kjennes i Guds fred Og det håp vi trøstes ved.

2. Kjærlighet er livets krone, Kjærlighet er lysets glans, Derfor sitter på Guds trone Jesus nå med strålekrans, Han som lyset er og livet, Har for oss seg selv hengivet, Han forblir og lever ved Guds, sin Faders kjærlighet.

3. Kjærlighet er lovens fylde Og fullkommenhetens bånd, Den er hva vår Gud vi skylder, Den er frukten av hans Ånd. Derfor med Guds-kjærligheten Vokser opp om kapp Guds-freden. Vi skal også bli ved den Ett med sjelens beste venn.

Se på Jesus!

fredag 22. mars 2013

– Ydmyk deg for troens store opphavsmann og fullender!

Hva måtte/må ikke Herren tåle av oss? Som syns vi er så mye større, viktigere og bedre enn Ham? Vi tenker ikke særlig langt. Vi kaster likegodt kirkens Far ut. Da blir det plass til alle.

Det absolutt dummeste du og jeg kan gjøre, er å lukke øynene og ørene for Veien, Sannheten, Livet, verdens Lys og Døren til himmelen.

kr

Også Jens og de andre skal bli frelst

søndag 17. mars 2013

– Ikke på grunn av sine gjerninger, men på tross av disse. Plutselig forstår han hvem Jesus er, og hva Han har gjort for ham.

Da skal øynene deres bli åpnet. De skal få se sin store synd og skam. Samvittigheten blir tung å bære. Politikerne skal få det tøft med seg selv.

Når Jesus en dag åpenbarer seg for dem, vil de bøye kne.

Kjærligheten er sterkere enn døden. Vi kristne som tror/kan, må be!

kr

Ingenting er umulig for Gud

søndag 17. mars 2013

Prekentekst for Maria budskapsdag:

”Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria.

Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!

Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?

Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.

Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned.

For ingenting er umulig for Gud.

Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!

– Og engelen forlot henne.” Luk.1,26-38.

KRISTUS HAR FRIGJORT MEG

Nytestamentlig lesetekst:

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.” Rom.8,1-4.

DERFOR SKAL HERREN GI DERE ET TEGN

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!

Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.

Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.” Jes.7,10-14.

Velger vi legemidler eller Jesus?

onsdag 13. mars 2013

Legemidler helbreder ingen, ikke en eneste. Det er det bare Jesus som kan. Men de blinde ser jo ikke underets Gud. Vil ikke. De ønsker heller å gjøre det skikkelig: Betale for giften sin. Så de kan tjene litt på å forvirre både seg sjøl og folket.

De vil heller holde på med sitt barnslige tøv. Å erstatte Jesus. De er sannelig smarte! Politikerne tror de vet så mye bedre enn Ham hva vi trenger. De har rett og slett ikke peiling. I det hele tatt.

kr

Gud er Kjærlighet

onsdag 13. mars 2013

Men hva er det til så mange?

søndag 10. mars 2013

Prekentekst for 4. søndag i faste:

”Etter dette drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen.

En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegn som han gjorde på de syke.

Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med sine disipler.

Og påsken, jødenes høytid, var nær.

Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip:

Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?

Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.

Filip svarte ham: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke!

En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham:

Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange?

Jesus sa: La folket sette seg ned!

Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen.

Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha.

Da de var blitt mette, sier han til sine disipler:

Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille!

De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist.

Da nå folket så det tegnet ha hadde gjort, sa de:

Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.

Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.” Joh.6,1-15.

DEN SOM HAR SØNNEN, HAR LIVET

Nytestamentlig lesetekst:

”Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,

og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.” 1.Joh.5,11-15.

FOR Å YDMYKE OG PRØVE DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på og holde, så dere må leve og bli tallrike.

Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie.

Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.

Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.” 5.Mos.8,1-3.

Reis deg, Guds menighet!

søndag 10. mars 2013

1. Reis deg, Guds menighet! Natten er omme, Solkledd står dagen med kall fra din Gud. Frihet han kjøpte deg, Han som snart skal komme, Kast dine bånd, du er Jesu brud!

2. Gled deg, Guds menighet! Herlig å være Sannhets og frihets og kjærlighets tolk! Til de forvillede Bud fra hjemmet bære, Samle og løfte et elsket folk!

3. Skynd deg, Guds menighet! Folkenes skarer Venter i mørke på lys og på fred. Send dine vitner ut Med det ord som varer! Skynd deg, vær snar, før enn sol går ned!

4. Arbeid, Guds menighet! Plass må du finne, plass for hver troende sjel i din hær! Herren har bruk for dem, Hver en mann og kvinne. Høsten er stor, og så få vi er.

5. Reis deg, Guds menighet! Snart lyder ropet: Brudgommen kommer i herlighets skrud! Da skal han hente deg, Da oppfylles håpet. Kronen er din, skjønne kongebrud!

Jeg tror, jeg tror på ungdommen

lørdag 9. mars 2013

– For de har mot. Til å prøve. Også det som er uinteressant og svært upopulært i deres oppdrageres øyne.

Jeg tror de unge er kloke. De skjønner egentlig at Jesus elsker dem.

La oss i særdeleshet løfte ungdommen opp til Gud Herren!

kr

Omformeren

torsdag 7. mars 2013

Vi snakker om åpenhet, men vi vil iallfall ikke åpne oss.

Vi snakker om sannhet, men kjenner den ikke.

Vi snakker om rettferdighet, men hvor er nå den?

Vi snakker om forskjellsbehandling, påstår at det er aldeles galt, men gjør selv kjempestor forskjell på folk.

Vi snakker om vær og vind, men kan ikke fatte hvor dette kommer fra.

Vi liker å forske og tro på løgner og usannheter.

Vi liker å være stolte av oss selv når alt vi klarer kun er Guds ære.

Vi liker å krangle og være uenige. Det er sunt med debatter.

Vi liker bare de som er enige med oss. De andre er dumme som brød.

Vi liker kaos og rot. Mas og kjas er framskritt. Man må for all del være moderne og politisk korrekt. Ellers tar de jobben din.

Vi liker ikke at barn og uskyldige blir myrdet, men vi dreper dem selv ved andre hver eneste dag. Hallo, vi må våkne!

Vi liker ikke mobbing, men hvem gjør ikke nettopp det?

Vi liker ikke vold, men det er litt tøft å se på – NRK.

Vi liker ikke å bli tråkka på. Da blir vi virkelig skikkelig fornærma.

Vi liker ikke å være få. Som har rett. Men blir det rettere om vi er mange? Det er jo ikke flertallet som har seiret!

Vi trenger en omformer for å få maskinene våre til å virke.

Heldigvis kan vi la Pottemakeren forme oss om, til nye og mye bedre kar. Til gode og uselviske mennesker.

Men vi må våge å åpne når Han banker på vår dør og vil inn. Vi må våge å ydmyke oss og si JA til Jesus. At det kan være så vanskelig!

kr